Statistická ročenka České republiky - 2016


26. KULTURA A SPORT
Metodika Word PDF
26-1. Státní, krajská a městská divadla Excel
26-2. Státní, krajská a městská divadla – ekonomické ukazatele Excel
26-3. Ostatní divadla Excel
26-4. Státní, krajská a městská muzea, památníky a galerie Excel
26-5. Státní, krajská a městská muzea, památníky a galerie – ekonomické ukazatele Excel
26-6. Ostatní muzea, památníky a galerie Excel
26-7. Státní, krajské a městské památkové objekty s kulturním využitím Excel
26-8. Státní, krajské a městské památkové objekty s kulturním využitím – ekonomické ukazatele Excel
26-9. Ostatní památkové objekty s kulturním využitím Excel
26-10. Veřejné knihovny Excel
26-11. Knihovny zřízené Ministerstvem kultury, kraji a knihovny s regionálními funkcemi – ekonomické ukazatele Excel
26-12. Zoologické a botanické zahrady, jeskyně Excel
26-13. Zvukové nahrávky Excel
26-14. Kina Excel
26-15. Provozovatelé rozhlasového vysílání Excel
26-16. Rozhlasové vysílání Excel
26-17. Rozhlasové vysílání – ekonomické ukazatele Excel
26-18. Provozovatelé televizního vysílání Excel
26-19. Televizní vysílání Excel
26-20. Televizní vysílání – ekonomické ukazatele Excel
26-21. Přenos pozemního rozhlasového a televizního signálu Excel
26-22. Festivaly
Údaje v této tabulce byly opraveny dne 4.12.2018
Excel
26-23. Festivaly – ekonomické ukazatele Excel
26-24. Noviny a časopisy Excel
26-25. Vydávání novin a časopisů a maloobchod s periodickým tiskem Excel
26-26. Knihy Excel
26-27. Vydávání knih a maloobchod s neperiodickým tiskem Excel
26-28. Vybrané ukazatele Satelitního účtu kultury Excel
26-29. Účast na letních a zimních olympijských hrách Excel
26-30. Umístění sportovců reprezentujících Českou republiku na letních a zimních olympijských hrách Excel
26-31. Medaile získané na mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy ve sportech zařazených do programu olympijských her Excel
26-32. Medaile získané na mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy v kategorii dospělých ve sportech zařazených do programu letních olympijských her Excel
26-33. Medaile získané na mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy v kategorii dospělých ve sportech zařazených do programu zimních olympijských her Excel
26-34. Počet členů sportovních svazů sportů zařazených do programu olympijských her Excel
26-35. Rozdělení financí ze státního rozpočtu na podporu činnosti v oblasti sportu Excel
26-36. Rozdělení podpory pro sportovní svazy sportů zařazených do programu olympijských her Excel

Zveřejněno dne: 23.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.