Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2014


25. VOLBY
Metodické vysvětlivky PDF
25-1. Volba do Evropského parlamentu v roce 2014 – základní údaje podle okresů Excel
25-2.Volby do Evropského parlamentu v roce 2014 – platné hlasy pro volební strany podle okresů Excel
25-3. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 – základní údaje podle okresů Excel
25-4. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 – získané mandáty za vybrané volební a navrhující strany podle okresů Excel
25-101. Volby do Evropského parlamentu v roce 2014 – základní údaje o volební účasti podle krajů Excel
25-102. Volby do Evropského parlamentu v roce 2014 – platné hlasy pro volební strany podle krajů Excel
25-103. Volby do Evropského parlamentu v roce 2014 – platné hlasy pro volební strany podle krajů v % Excel
25-104. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 – základní údaje podle krajů Excel
25-105. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 – získané mandáty za vybrané volební a navrhující strany podle krajů Excel
25-106. Volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2014 – základní údaje Excel
25-107. Volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2014 – výsledky 2. kola voleb a zvolení senátoři Excel

Zveřejněno dne: 29.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.