Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2018


24. KRIMINALITA, NEHODY
Metodické vysvětlivky PDF
24-1. Vybrané údaje o kriminalitě, dopravních nehodách a požárech v hlavním městě Praze Excel
24-2. Dopravní nehody v hlavním městě Praze Excel
24-3. Požáry podle odvětví vzniku v hlavním městě Praze Excel
24-4. Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku v hlavním městě Praze Excel
24-5. Požáry v hlavním městě Praze podle správních obvodů v roce 2017 Excel
24-6. Důvody zásahů hasičských záchranných sborů v hlavním městě Praze podle správních obvodů v roce 2017 Excel
24-101. Kriminalita podle krajů v roce 2017 Excel
24-102. Stíhané, vyšetřované osoby podle krajů v roce 2017 Excel
24-103. Dopravní nehody podle krajů v roce 2017 Excel
24-104. Dopravní nehody podle hlavních příčin, zavinění a krajů v roce 2017 Excel
24-105. Dopravní nehody s následky na životě nebo zdraví do 30 dnů po nehodě podle krajů v roce 2017 Excel
24-106. Dopravní nehody podle druhu komunikace, místa nehody a krajů v roce 2017 Excel
24-107. Řidiči, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení podle krajů k 31. 12. 2017 Excel
24-108. Požáry podle krajů v roce 2017 Excel
24-109. Mimořádné události se zásahy jednotek požární ochrany (JPO) podle krajů v roce 2017 Excel
24-110. Zásahy jednotek požární ochrany (JPO) při živelních pohromách podle krajů v roce 2017 Excel

Zveřejněno dne: 28.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.