Srovnání krajů v České republice - 2023


24. KRIMINALITA, NEHODY
Metodické vysvětlivky PDF
24-101. Kriminalita podle krajů v roce 2022 Excel
24-102. Stíhané, vyšetřované osoby podle krajů v roce 2022 Excel
24-103. Dopravní nehody podle krajů v roce 2022 Excel
24-104. Dopravní nehody podle hlavních příčin, zavinění a krajů v roce 2022 Excel
24-105. Dopravní nehody s následky na životě nebo zdraví do 30 dnů po nehodě podle krajů v roce 2022 Excel
24-106. Dopravní nehody podle druhu komunikace, místa nehody a krajů v roce 2022 Excel
24-107. Řidiči, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení podle krajů k 31. 12. 2022 Excel
24-108. Požáry podle krajů v roce 2022 Excel
24-109. Mimořádné události se zásahy jednotek požární ochrany podle krajů v roce 2022 Excel
24-110. Zásahy jednotek požární ochrany při živelních pohromách podle krajů v roce 2022 Excel

Zveřejněno dne: 18.01.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.