Statistická ročenka České republiky - 2017


24. VZDĚLÁVÁNÍ
Metodika Word PDF
24-1. Mateřské školy Excel
24-2. Přípravné třídy základních škol a přípravný stupeň základních škol speciálních Excel
24-3. Základní školy Excel
24-4. Základní školy – žáci Excel
24-5. Střední školy Excel
24-6. Střední školy – žáci Excel
24-7. Střední vzdělávání s výučním listem Excel
24-8. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – odborné Excel
24-9. Střední vzdělávání s výučním listem – žáci podle skupin oborů vzdělání Excel
24-10. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou odborné – žáci podle skupin oborů vzdělání Excel
24-11. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – všeobecné Excel
24-12. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou všeobecné – žáci podle úrovně vzdělávání, denní studium Excel
24-13. Nástavbové studium Excel
24-14. Nástavbové studium – žáci podle skupin oborů vzdělání Excel
24-15. Konzervatoře Excel
24-16. Konzervatoře – žáci a absolventi podle skupin oborů vzdělávání Excel
24-17. Vyšší odborné školy Excel
24-18. Vyšší odborné školy – studenti podle skupin oborů vzdělání Excel
24-19. Vysoké školy Excel
24-20. Vysoké školy veřejné – studenti Excel
24-21. Vysoké školy soukromé – studenti Excel
24-22. Vysoké školy veřejné a soukromé – studenti podle skupin studijních programů Excel
24-23. Vysoké školy veřejné Excel
24-24. Vysoké školy veřejné – studenti a absolventi bakalářského studia Excel
24-25. Vysoké školy veřejné – studenti a absolventi magisterského studia Excel
24-26. Vysoké školy veřejné – studenti a absolventi doktorského studia Excel
24-27. Vysoké školy veřejné – uchazeči o studium, podle instituce Excel
24-28. Vysoké školy soukromé – uchazeči o studium, podle instituce Excel
24-29. Vysoké školy veřejné a státní – studenti podle instituce Excel
24-30. Vysoké školy veřejné a státní – absolventi podle instituce Excel
24-31. Vysoké školy soukromé – studenti podle instituce Excel
24-32. Vysoké školy soukromé – absolventi podle instituce Excel
24-33. Veřejné výdaje na školství Excel
24-34. Průměrná měsíční mzda učitelů / akademických pracovníků Excel
24-35. Obyvatelstvo podle nejvyššího dosaženého vzdělání a věkových skupin Excel
24-36. Účast dospělých ve formálním a neformálním vzdělávání Excel
24-37. Vzdělávání zaměstnanců ekonomických subjektů a spolupráce ekonomických subjektů se školami v roce 2015 Excel
24-38. Podíl ekonomických subjektů zajišťujících zaměstnancům různé formy vzdělávání a průměrný podíl účastníků v roce 2015 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.