Srovnání krajů v České republice - 2023


21. ZDRAVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
21-101. Nemocnice poskytující akutní péči podle krajů v roce 2022 Excel
21-102. Lůžková péče v nemocnicích poskytujících akutní péči podle krajů v roce 2022 Excel
21-103. Lůžková péče v nemocnicích poskytujících akutní péči podle krajů Excel
21-104. Lůžková péče v nemocnicích následné péče podle krajů v roce 2022 Excel
21-105. Lůžková péče v nemocnicích následné péče podle krajů Excel
21-106. Lůžková péče v psychiatrických nemocnicích a léčebnách podle krajů v roce 2022 Excel
21-107. Lůžková péče v psychiatrických nemocnicích a léčebnách podle krajů Excel
21-108. Lázeňské léčebny podle krajů v roce 2022 Excel
21-109. Vybrané samostatné ordinace ambulantní péče podle krajů v roce 2022 Excel
21-110. Vybraná zařízení ambulantní péče v roce 2022 v krajích Excel
21-111. Lékaři v zařízeních ambulantní péče podle krajů v roce 2022 Excel
21-112. Incidence zhoubných novotvarů na 100 000 obyvatel podle krajů Excel
21-113. Incidence zhoubných novotvarů podle pohlaví podle krajů Excel
21-114. Studenti a absolventi oborů zdravotní péče na vysokých školách podle krajů v roce 2022 Excel
21-115. Studenti a absolventi oborů zdravotní péče na vysokých školách podle krajů Excel
21-116. Živě narození s vrozenou vadou podle krajů v roce 2021 Excel
21-117. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2022 Excel
21-118. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle krajů Excel
21-119. Výdaje zdravotních pojišťoven na vybrané diagnózy podle krajů Excel
21-120. Charakteristiky zdravotního stavu podle pohlaví a krajů v roce 2022 Excel

Zveřejněno dne: 18.01.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.