Statistická ročenka České republiky - 2016


21. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Metodika Word PDF
21-1. Telekomunikační infrastruktura Excel
21-2. Internetová infrastruktura Excel
21-3. ICT odborníci Excel
21-4. Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků Excel
21-5. Investice do ICT vybavení a softwaru Excel
21-6. Investice do ICT vybavení a softwaru podle sektorů Excel
21-7. Zahraniční obchod s ICT zbožím a službami Excel
21-8. Zahraniční obchod s ICT zbožím Excel
21-9. Základní ukazatele podnikatelských subjektů odvětví informační ekonomiky Excel
21-10. Podniky a zaměstnanci používající vybrané informační technologie Excel
21-11. Podniky používající úplná elektronická podání určená pro veřejnou správu Excel
21-12. Elektronické obchodování podniků – hodnota elektronických nákupů Excel
21-13. Elektronické obchodování podniků – hodnota elektronických prodejů Excel
21-14. Spotřební výdaje domácností za ICT vybavení a služby Excel
21-15. Spotřební výdaje domácností za ICT podle příjmových skupin domácností Excel
21-16. Domácnosti s přístupem k telefonu Excel
21-17. Počet mobilních telefonů v domácnostech podle příjmových skupin domácností Excel
21-18. Domácnosti s počítačem a internetem Excel
21-19. Domácnosti s připojením k internetu podle způsobu připojení a typu domácnosti Excel
21-20. Jednotlivci používající vybrané informační a komunikační technologie Excel
21-21. Jednotlivci používající internet Excel
21-22. Jednotlivci používající internet v mobilu Excel
21-23. Jednotlivci používající na internetu sociální sítě Excel
21-24. Jednotlivci nakupující na internetu Excel
21-25. Vybrané aktivity prováděné jednotlivci na internetu Excel
21-26. Počítačové a internetové dovednosti v roce 2016 Excel
21-27. Počítače ve školách v roce 2015 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.