Statistická ročenka Plzeňského kraje - 2016


20. VZDĚLÁVÁNÍ
Metodické vysvětlivky PDF
20-1. Vybrané údaje o vzdělávání Excel
20-2. Mateřské a základní školy podle okresů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-3. Střední školy podle oborů vzdělání a okresů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-4. Konzervatoře a vyšší odborné školy podle okresů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-5. Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol se sídlem v kraji v roce 2015 Excel
20-101. Mateřské školy podle krajů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-102. Základní školy podle krajů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-103. Střední školy podle krajů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-104. Střední školy podle oborů vzdělání a krajů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-105. Žáci středních škol podle druhu vzdělávání a krajů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-106. Konzervatoře podle krajů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-107. Vyšší odborné školy podle krajů ve školním roce 2015/2016 Excel
20-108. Veřejné a soukromé vysoké školy podle krajů v roce 2015 Excel
20-109. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle občanství, formy, typu studijního programu a krajů v roce 2015 Excel
20-110. Studenti a absolventi veřejných vysokých škol v ČR v roce 2015 Excel
20-111. Studenti a absolventi soukromých vysokých škol v ČR v roce 2015 Excel

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.