Cizinci v ČR - 2020


2. Mezinárodní ochrana a azylová zařízení
Metodika, vývoj PDF
2-1. Řízení o mezinárodní ochraně Excel PDF
2-2. Řízení o žalobách s odkladným účinkem ve věci mezinárodní ochrany u krajských soudů Excel PDF
2-3. Průběh řízení o kasačních stížnostech u Nejvyššího správního soudu Excel PDF
2-4. Počet nově podaných žádostí o mezinárodní ochranu podle věku, pohlaví a státní příslušnosti žadatelů Excel PDF
2-5. Nově podané žádosti o mezinárodní ochranu podle místa podání Excel PDF
2-6. Žádosti o mezinárodní ochranu podle věku, pohlaví a státní příslušnosti Excel PDF
2-7. Počet žádostí o mezinárodní ochranu podle státní příslušnosti a roků zahájení řízení (1. 1. 1998 - 31. 12. 2019) Excel PDF
2-8. Azyl udělen - počet rozhodnutí v jednotlivých letech (1. 1. 1997 - 31. 12. 2019) Excel PDF
2-9. Udělená státní občanství ČR azylantům v letech 2000 - 2019 Excel PDF
2-10. Doplňková ochrana - celkový přehled; září 2006 - prosinec 2019 Excel PDF
2-11. Doplňková ochrana udělena - počet rozhodnutí v jednotlivých letech; září 2006 - prosinec 2019 Excel PDF
2-12. Počet žadatelů o azyl a nových žadatelů o azyl podle zemí EU v letech 2008 - 2019 Excel PDF

Grafy
Věková struktura žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR JPG
Žadatelé o mezinárodní ochranu v ČR: 5 nejčastějších státních občanství JPG
Žadatelé o mezinárodní ochranu v ČR podle kontinentu JPG
Vývoj počtu žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR v letech 2004 - 2019 JPG
Počty udělených azylů a udělené doplňkové ochrany v letech 2006 - 2019 JPG

Zveřejněno dne: 21.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.