Cizinci v ČR - 2016


2. MEZINÁRODNÍ OCHRANA A AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ
Metodika, vývoj PDF
2-1. Řízení o mezinárodní ochraně v roce 2015 Excel PDF
2-2. Řízení o žalobách s odkladným účinkem ve věci mezinárodní ochrany u krajských soudů v roce 2015 Excel PDF
2-3. Průběh řízení o kasačních stížnostech u Nejvyššího správního soudu v roce 2015 Excel PDF
2-4. Počet nově podaných žádostí o mezinárodní ochranu podle věku, pohlaví a státní příslušnosti žadatelů v roce 2015 Excel PDF
2-5. Nově podané žádosti o mezinárodní ochranu podle místa podání v roce 2015 Excel PDF
2-6. Žádosti o mezinárodní ochranu podle věku, pohlaví a státní příslušnosti k 31. 12. 2015 Excel PDF
2-7. Počet žádostí o mezinárodní ochranu podle státní příslušnosti a roků zahájení řízení (1. 1. 1998 - 31. 12. 2015) Excel PDF
2-8. Nezletilí bez doprovodu - nově podané žádosti o mezinárodní ochranu v roce 2015 Excel PDF
2-9. Azyl udělen - počet rozhodnutí v jednotlivých letech (1. 1. 1997 - 31. 12. 2015) Excel PDF
2-10. Udělená státní občanství ČR azylantům v letech 2000 - 2015 Excel PDF
2-11. Doplňková ochrana - celkový přehled; září 2006 - prosinec 2015 Excel PDF
2-12. Doplňková ochrana udělena - počet rozhodnutí v jednotlivých letech; září 2006 - prosinec 2015 Excel PDF
2-13. Počet žadatelů o azyl a nových žadatelů o azyl podle zemí EU (2008 - 2015) Excel PDF
Grafy
Věková struktura žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR v roce 2015 JPG
Žadatelé o mezinárodní ochranu v ČR: 5 nejčastějších státních občanství v roce 2015 JPG
Žadatelé o mezinárodní ochranu v ČR podle kontinentu v roce 2015 JPG
Vývoj počtu žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR v letech 1998 - 2015 JPG
Počty udělených azylů a udělené doplňkové ochrany v letech 2006 - 2015 JPG

Zveřejněno dne: 12.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.