Statistická ročenka České republiky - 2010


27. SOUDNICTVÍ, KRIMINALITA, NEHODY
Metodika Word PDF
27-1. Pohyb agendy u okresních a krajských soudů Excel
27-2. Pravomocná rozhodnutí soudu a průměrné délky soudního řízení Excel
27-3. Stíhané, obžalované a odsouzené osoby Excel
27-4. Odsouzené osoby za vybrané trestné činy Excel
27-5. Odsouzené mladistvé osoby za vybrané trestné činy Excel
27-6. Osoby ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody Excel
27-7. Obvinění podle pohlaví a průměrná délka vazby (stav k 31. 12.) Excel
27-8. Státní příslušnost vězňů (stav k 31. 12.) Excel
27-9. Obvinění a odsouzení podle státní příslušnosti k 31. 12. 2009 Excel
27-10. Odsouzení, kteří nastoupili do výkonu trestu odnětí svobody Excel
27-11. Odsouzení podle jednotlivých typů věznic (stav k 31. 12.) Excel
27-12. Odsouzení podle věkových skupin (stav k 31. 12.) Excel
27-13. Odsouzení podle délky uloženého trestu (stav k 31. 12.) Excel
27-14. Zaměstnanost, průměrná měsíční mzda a výsledky v odborném vzdělávání odsouzených Excel
27-15. Mimořádné události Excel
27-16. Trestné činy spáchané v souvislosti s požíváním a distribucí návykových látek (stav k 31. 12.) Excel
27-17. Kriminalita Excel
27-18. Nehody v železniční dopravě Excel
27-19. Nehody v silniční dopravě Excel
27-20. Nehody ve vnitrozemské vodní dopravě Excel
27-21. Nehody v letecké dopravě Excel
27-22. Mimořádné události se zásahy jednotek požární ochrany Excel
27-23. Základní ekonomické ukazatele HZS ČR Excel
27-24. Požáry Excel
27-25. Požáry podle odvětví vzniku Excel
27-26. Požáry podle odvětví vzniku v roce 2009 Excel
27-27. Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku v roce 2009 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 24.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.