Statistická ročenka České republiky - 2008


16. PRŮMYSL A ENERGETIKA
Průmysl
Metodika Word PDF
16- 1. Základní ukazatele průmyslu v roce 2007 Excel
16- 2. Základní ukazatele průmyslu podle odvětví OKEČ v roce 2007 Excel
16- 3. Index průmyslové produkce podle odvětví OKEČ - meziroční Excel
16- 4. Index průmyslové produkce podle odvětví OKEČ - bazický Excel
16- 5. Meziroční index průmyslové produkce podle hlavních průmyslových seskupení (MIG) Excel
16- 6. Bazický index průmyslové produkce podle hlavních průmyslových seskupení (MIG) Excel
16- 7. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v průmyslu podle odvětví OKEČ Excel
16- 8. Základní ukazatele v průmyslu podle odvětví OKEČ Excel
16- 9. Vybrané ukazatele v průmyslu podle institucionálních subsektorů Excel
16-10. Základní ukazatele malých a středních podnikatelských subjektů v průmyslu podle velikostních skupin a sekcí OKEČ Excel
16-11. Výroba vybraných výrobků Excel
Energetika
Metodika Word PDF
16-12. Celková energetická bilance Excel
16-13. Bilance elektřiny Excel
16-14. Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů Excel
16-15. Bilance energetických procesů Excel
16-16. Výroba elektřiny a ostatních energetických zdrojů Excel
16-17. Bilance zemního plynu Excel
16-18. Bilance černého uhlí a černouhelného koksu Excel
16-19. Bilance hnědého uhlí, lignitu a hnědouhelných briket Excel
16-20. Spotřeba kapalných a tuhých paliv podle odvětví OKEČ Excel
16-21. Spotřeba plynných paliv a elektřiny podle odvětví OKEČ Excel
16-22. Energetická bilance rafinérského zpracování ropy (podle metodiky IEA) Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 19.11.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.