Statistická ročenka České republiky - 2008


10. TRH PRÁCE
A. Zaměstnanost, nezaměstnanost, mzdy a náklady práce v národním hospodářství
Metodika Word PDF
10-1. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství podle odvětví OKEČ Excel
10-2. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství podle velikostních skupin ekonomických subjektů v roce 2006 Excel
10-3. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství podle sektorů Excel
10-4. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví OKEČ a velikostních skupin ekonomických subjektů Excel
10-5. Mediány hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd KZAM a věku Excel
10-6. Průměrná hrubá měsíční mzda podle hlavních tříd KZAM a věku Excel
10-7. Měsíční náklady práce podle odvětví OKEČ v roce 2006 Excel
10-8. Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa (stav k 31. 12.) Excel
10-9. Struktura neumístěných uchazečů o zaměstnání (stav k 31. 12.) Excel
B. Pracovní síly, zaměstnaní a nezaměstnaní
Metodika Word PDF
10-10. Bilance obyvatelstva a jeho struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů v roce 2007 Excel
10-11. Zaměstnaní v jediném (hlavním) zaměstnání v národním hospodářství podle hlavních tříd KZAM a postavení v zaměstnání v roce 2007 Excel
10-12. Zaměstnaní v jediném (hlavním) zaměstnání v civilním sektoru podle délky trvání zaměstnání; podzaměstnanost a aktivita zaměstnaných na trhu práce v roce 2007 Excel
10-13. Nezaměstnaní podle postavení před začátkem hledání zaměstnání, doby a způsobu hledání zaměstnání v roce 2007 Excel
10-14. Nezaměstnaní, dříve pracující podle odvětví OKEČ a klasifikace zaměstnání KZAM v roce 2007 Excel
10-15. Obecná a specifické míry nezaměstnanosti podle krajů, vzdělání a věkových skupin v roce 2007 Excel
10-16. Pracovní síly v národním hospodářství (zaměstnaní i nezaměstnaní) a jejich struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů Excel
10-17. Zaměstnaní v národním hospodářství a jejich struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů Excel
10-18. Zaměstnaní v jediném (hlavním) zaměstnání v národním hospodářství podle hlavních tříd KZAM a postavení v zaměstnání Excel
10-19. Zaměstnaní v národním hospodářství podle odvětví OKEČ a sektorů Excel
10-20. Zaměstnaní v druhém (dalším) zaměstnání v národním hospodářství podle postavení v zaměstnání, vybraných odvětví OKEČ a věkových skupin Excel
10-21. Nezaměstnaní a jejich struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů Excel
10-22. Míra ekonomické aktivity 15letých a starších podle krajů Excel
10-23. Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) 15letých a starších podle krajů Excel
10-24. Míra zaměstnanosti 15letých a starších podle krajů Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 19.11.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.