Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2015


19. VĚDA A VÝZKUM
Metodické vysvětlivky PDF
19-1. Vybrané údaje o vědě a výzkumu Excel
19-2. Vybrané údaje o výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru podle okresů v roce 2014 Excel
19-3. Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru podle okresů v roce 2014 Excel
19-4. Vybrané údaje o přímé veřejné podpoře VaV v soukromých podnicích podle okresů v roce 2014 Excel
19-5. Vybrané údaje o nepřímé veřejné podpoře VaV v soukromých podnicích podle okresů v roce 2013 Excel
19-6. Vybrané údaje o patentové aktivitě soukromých podniků v ČR podle okresů v roce 2014 Excel
19-101. Zaměstnanci pracující ve výzkumu a vývoji podle krajů Excel
19-102. Zaměstnanci pracující ve výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru podle krajů Excel
19-103. Výzkumní pracovníci podle krajů Excel
19-104. Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů Excel
19-105. Celkové výdaje na výzkum a vývoj podle krajů Excel
19-106. Investiční výdaje na výzkum a vývoj podle krajů Excel
19-107. Výdaje na výzkum a vývoj financované z veřejných zahraničních zdrojů podle krajů Excel
19-108. Výdaje za výzkum a vývoj uskutečněný v podnikatelském sektoru podle krajů Excel
19-109. Výdaje za výzkum a vývoj uskutečněný ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů Excel
19-110. Přímá veřejná podpora VaV ze státního rozpočtu ČR podle krajů Excel
19-111. Přímá veřejná podpora ze státního rozpočtu ČR VaV prováděného v soukromých podnicích podle krajů Excel
19-112. Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích podle krajů Excel
19-113. Patentové přihlášky podané u ÚPV ČR domácími přihlašovateli podle roku podání a krajů Excel
19-114. Patentové přihlášky podané u ÚPV ČR soukromými podniky podle roku podání a krajů Excel
19-115. Udělené patenty v ČR domácím přihlašovatelům podle roku udělení patentu a krajů Excel
19-116. Udělené patenty v ČR soukromým podnikům podle krajů Excel
19-117. Platné patenty k 31.12. na území ČR patřící domácím subjektům podle krajů Excel
19-118. Studenti vysokých škol celkem podle krajů Excel
19-119. Studenti vysokých škol v oborech přírodních věd, matematiky a informatiky podle krajů Excel
19-120. Studenti vysokých škol v oborech technika, výroba a stavebnictví podle krajů Excel
19-121. Populace s terciárním vzděláním celkem podle krajů Excel
19-122. Ženy s terciárním vzděláním podle krajů Excel
19-123. Zaměstnaní ve vědeckých a technických povoláních podle krajů Excel
19-124. Průměrná hrubá měsíční mzda osob zaměstnaných jako specialisté podle krajů Excel
19-125. Průměrná hrubá měsíční mzda specialistů ve vědě a technice podle krajů Excel
19-126. Vývoz technologických služeb podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 29.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.