Statistická ročenka Kraje Vysočina - 2023


19. VĚDA A VÝZKUM
Metodické vysvětlivky PDF
19-1. Základní ukazatele výzkumu a vývoje Excel
19-2. Výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru Excel
19-3. Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj Excel
19-4. Daňová podpora výzkumu a vývoje v soukromých podnicích Excel
19-5. Patentová aktivita tuzemských subjektů Excel
19-6. Specialisté v oblasti vědy a techniky (VaT) Excel
19-7. Studenti a absolventi přírodovědných oborů vzdělání na vysokých školách Excel
19-8. Studenti a absolventi technických oborů vzdělání na vysokých školách Excel
19-9. Výdaje na výzkum a vývoj podle okresů v roce 2022 Excel
19-10. Pracovníci ve výzkumu a vývoji podle okresů v roce 2022 Excel
19-11. Výzkum a vývoj (VaV) v podnikatelském sektoru podle okresů v roce 2022 Excel
19-12. Státní rozpočtové výdaje na VaV v soukromých podnicích podle okresů v roce 2022 Excel
19-13. Patentová aktivita tuzemských subjektů v ČR podle okresů v roce 2022 Excel
19-14. Studenti a absolventi přírodovědných a technických oborů vzdělání na vysokých školách podle trvalého bydliště a okresů v roce 2022 Excel
19-101. Pracovníci ve výzkumu a vývoji podle krajů Excel
19-102. Pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru podle krajů Excel
19-103. Výzkumní pracovníci podle krajů Excel
19-104. Celkové výdaje na výzkum a vývoj podle krajů Excel
19-105. Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru podle krajů Excel
19-106. Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj podle krajů Excel
19-107. Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj v soukromých podnicích podle krajů Excel
19-108. Daňová podpora výzkumu a vývoje v soukromých podnicích podle krajů Excel
19-109. Patentové přihlášky podané u ÚPV tuzemskými přihlašovateli podle roku podání a krajů Excel
19-110. Platné patenty k 31. 12. na území ČR patřící domácím subjektům podle krajů Excel
19-111. Studenti přírodovědných oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště Excel
19-112. Studenti technických oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště Excel
19-113. Specialisté v oblasti vědy a techniky (VaT) podle krajů Excel
19-114. Průměrná hrubá měsíční mzda specialistů v oblasti vědy a techniky (VaT) podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.