Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2019


18. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Metodické vysvětlivky PDF
18-1. Internetová infrastruktura v pevné síti Excel
18-2. Informační technologie v domácnostech Excel
18-3. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let Excel
18-4. ICT odborníci a studenti Excel
18-5. Informační technologie ve školách a v ordinacích lékaře Excel
18-6. Domácnosti s přístupem k internetu z pevného místa podle okresů v roce 2018 Excel
18-7. Počítače dostupné žákům na základních školách podle okresů v roce 2018 Excel
18-8. Samostatné ordinace lékaře s webovými stránkami podle okresů v roce 2018 Excel
18-9. Samostatné ordinace lékaře umožňující online objednání přes webový formulář podle okresů v roce 2018 Excel
18-10. Samostatné ordinace lékaře používající vybrané funkce ve svých informačních systémech podle okresů v roce 2018 Excel
18-11. Samostatné ordinace praktického lékaře používající vybrané funkce ve svých informačních systémech podle okresů v roce 2018 Excel
18-101. Internetová infrastruktura v pevné síti podle krajů v roce 2018 Excel
18-102. Domácnosti s přístupem k internetu z pevného místa podle krajů v roce 2018 Excel
18-103. Domácnosti s počítačem podle krajů Excel
18-104. Domácnosti s připojením k internetu podle krajů Excel
18-105. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů Excel
18-106. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let ve vybraných socio-demografických skupinách podle krajů v roce 2018 Excel
18-107. Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů Excel
18-108. Nakupující na internetu ve věku 16 a více let podle krajů Excel
18-109. Uživatelé internetového bankovnictví ve věku 16 a více let podle krajů Excel
18-110. Uživatelé sociálních sítí ve věku 16 a více let podle krajů Excel
18-111. ICT odborníci podle krajů Excel
18-112. Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků podle krajů Excel
18-113. Studenti ICT oborů vzdělání na vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště Excel
18-114. Počítače dostupné žákům na základních školách podle krajů Excel
18-115. Samostatné ordinace lékaře mající připojení k internetu a vlastní webové stránky podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 19.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.