Česká republika v mezinárodním srovnání - 2011


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.1. Chráněná území, Excel PDF
1.2. Emise oxidu uhličitého (CO2) na obyvatele Excel PDF
1.3. Emise oxidu uhličitého (CO2) - země s největší celkovou produkcí Excel PDF
1.4. Emise skleníkových plynů podle druhu plynu, 2009 Excel PDF
1.5. Emise skleníkových plynů podle zdrojových sektorů, 2009 Excel PDF
1.6. Zásoby a odběr vodních zdrojů Excel PDF
1.7. Produkce komunálního odpadu Excel PDF
1.8. Nakládání s komunálním odpadem Excel PDF
1.9. Počet ohrožených druhů ve světě, podle hlavních skupin Excel PDF
1.10. Počet ohrožených druhů podle hlavních skupin, 2011 Excel PDF

Zveřejněno dne: 24.02.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.