Statistická ročenka České republiky - 2022


15. PRŮMYSL
Metodika Word PDF
15-1. Index průmyslové produkce podle činností – meziroční Excel
15-2. Index průmyslové produkce podle činností – bazický Excel
15-3. Základní ukazatele průmyslu podle činností Excel
15-4. Základní ukazatele podnikatelských subjektů v průmyslu podle velikostních skupin a činností Excel
15-5. Výroba vybraných výrobků Excel
15-6. Základní ukazatele průmyslu podle činností v roce 2021 Excel

Zveřejněno dne: 28.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.