Srovnání krajů v České republice - 2021


11. ZEMĚDĚLSTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
11-101. Produkce zemědělského odvětví podle krajů v roce 2020 Excel
11-102. Osevní plochy vybraných zemědělských plodin podle krajů k 31. 5. 2020 Excel
11-103. Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2020 Excel
11-104. Hektarové výnosy sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2020 Excel
11-105. Ovocné stromy a sklizeň ovoce v zemědělských podnicích podle krajů v roce 2020 Excel
11-106. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2021 Excel
11-107. Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů v roce 2021 Excel
11-108. Živočišná výroba a užitkovost hospodářských zvířat podle krajů v roce 2020 Excel
11-109. Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v roce 2020 Excel
11-110. Průměrná živá hmotnost jatečných zvířat podle krajů v roce 2020 Excel
11-111. Spotřeba hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2019/2020 Excel
11-112. Velikostní struktura zemědělských subjektů podle krajů v roce 2020 Excel
11-113. Zemědělské subjekty a obhospodařovaná zemědělská půda podle právních forem a krajů k 30. 9. 2020 Excel
11-114. Pracující v zemědělství celkem podle krajů Excel
11-115. Pěstitelé révy vinné a vinice podle druhu produkce a krajů k 31. 7. 2020 Excel
11-116. Vinice podle stáří výsadby, vybraných odrůd révy vinné a krajů k 31. 7. 2020 Excel

Zveřejněno dne: 18.01.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.