Srovnání krajů v České republice - 2018


11. ZEMĚDĚLSTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
11-101. Produkce zemědělského odvětví podle krajů v roce 2017 Excel
11-102. Osevní plochy vybraných zemědělských plodin podle krajů k 31. 5. 2017 Excel
11-103. Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2017 Excel
11-104. Hektarové výnosy vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2017 Excel
11-105. Ovocné stromy a sklizeň ovoce v zemědělských podnicích podle krajů v roce 2017 Excel
11-106. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2018 Excel
11-107. Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů v roce 2018 Excel
11-108. Živočišná výroba a užitkovost hospodářských zvířat podle krajů v roce 2017 Excel
11-109. Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v roce 2017 Excel
11-110. Průměrná živá hmotnost jatečných zvířat podle krajů v roce 2017 Excel
11-111. Spotřeba hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2016/2017 Excel
11-112. Velikostní struktura zemědělských podniků podle krajů v roce 2017 Excel
11-113. Pěstitelé ovoce a plocha sadů podle krajů k 1. 5. 2017 Excel

Zveřejněno dne: 16.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.