22. KULTURA A SPORT
Kultura a sport - metodika
22- 1. Státní divadla Excel
22- 2. Soukromá divadla Excel
22- 3. Státní divadla podle krajů Excel
22- 4. Kina Excel
22- 5. Hudební soubory Excel
22- 6. Činnost jednotlivých kulturních zařízení Excel
22- 7. Vstupné do kulturních zařízení Excel
22- 8. Finanční ukazatele za vybraná kulturní zařízení Excel
22- 9. Tisk Excel
22-10. Veřejné knihovny Excel
22-11. Knihovny vysokých škol Excel
22-12. Krajské vědecké knihovny Excel
22-13. Rozhlasové vysílání Excel
22-14. Televizní vysílání Excel
22-15. Provozovatelé rozhlasového vysílání Excel
22-16. Přenos pozemního televizního a rozhlasového signálu Excel
22-17. Provozovatelé televizního vysílání Excel
22-18. Zvukové nahrávky Excel
22-19. Audiovizuální produkce a distribuce Excel
22-20. Dotace ze státního rozpočtu občanským sdružením tělovýchovy a sportu na výstavbu a technickou obnovu sportovních zařízení Excel
22-21. Dotace ze státního rozpočtu na veřejně prospěšné programy pro občanská sdružení tělovýchovy a sportu Excel
22-22. Rozdělení dotací pro sportovní reprezentaci Excel
22-23. Žáci a trenéři sportovních tříd na základních školách, na gymnáziích a na sportovních gymnáziích Excel
22-24. Přehled medailí získaných českými sportovci na mistrostvích světa ve vybraných sportech Excel
22-25. Umístění sportovců na zimních a letních olympijských hrách Excel
22-26. Účast na letních a zimních olympijských hrách Excel
22-27. Přehled medailí získaných českými sportovci na mistrovstvích Evropy ve vybraných sportech Excel
22-28. Umístění českých sportovců do 8. místa na LOH Atény 2004 ve vybraných sportech Excel
22-29. Výdaje státního rozpočtu na kulturu a sport v roce 2003 Excel
22-30. Výdaje územního rozpočtu na kulturu a sport v roce 2003 Excel

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.