Seznam kartogramů / List of maps
Územní růst hlavního města Prahy podle katastrálních území Territorial expansion of Prague according to cadastral areas JPG
Správní členění hlavního města Prahy podle vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Administrative breakdown of the Capital City of Prague according to Decree of the Capital City of Prague No. 55/2000 JPG
Hlavní město Praha - městské části Capital City of Prague - city sections JPG
Změna počtu obyvatel v městských částech mezi 1.1.2005 a 31.12.2008 Change in number of inhabitants in city sections between 1.1.2005 and 31.12.2008 JPG
Hranice katastrálních území a městských částí Borders of cadastral areas and city sections JPG
Hustota zalidnění katastrálních území hlavního města Prahy k 31.12.2008 Population density of Prague cadastral areas, 31 December 2008 JPG

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.