Cizinci v ČR - 2014


1. DEMOGRAFICKÉ ASPEKTY ŽIVOTA CIZINCŮ
Metodika, vývoj PDF
1-1. Cizinci celkem podle státního občanství k 31. 12. 2013 Excel PDF
1-2. Cizinci v ČR podle oblasti, kraje a okresu; 1996, 2002 - 2013 (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-3. 5 nejčastějších státních občanství cizinců podle oblasti, kraje a okresu; 2006 - 2013 (31. 12.) Excel PDF
1-4. Cizinci v ČR podle kategorie pobytu; 1999, 2005 - 2013 (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-5. Vývoj podílu cizinců s povolením k pobytu v ČR; 2004, 2011 - 2013 (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-6. Cizinci podle kategorií pobytu, pohlaví a občanství k 31. 12. 2013 Excel PDF
1-7. 10 nejčastějších státních občanství cizinců: cizinci - občané EU a občané třetích zemí v krajích ČR k 31. 12. 2013 Excel PDF
1-8. Cizinci podle pohlaví a věku k 31. 12. 2013 Excel PDF
1-9. Demografické události cizinců; 1999, 2001, 2006 - 2013 Excel PDF
1-10. Občanství ČR získaná během roku - podle předchozího státního občanství; 2002, 2007 - 2013 Excel PDF
Grafy
Vývoj počtu cizinců v ČR podle typu pobytu; 2004 - 2013 JPG
Nejčastější státní občanství cizinců v ČR k 31. 12. 2013 JPG
Nejčastější státní občanství cizinců s pobytem na 12 měsíců a více v ČR k 31. 12. 2013 JPG
Nejčastější státní občanství cizinců s trvalým pobytem v ČR k 31. 12. 2013 JPG
Podíl cizinců na obyvatelstvu ve vybraných evropských státech k 1. 1. 2013 JPG
Věková struktura obyvatelstva v ČR a cizinců v ČR k 31. 12. 2013 JPG
Cizinci narození v ČR podle státních občanství; 1998 - 2013 JPG

Zveřejněno dne: 10.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.