Cizinci v ČR - 2018


1. Demografické aspekty života cizinců
Metodika, vývoj PDF
1-1. Cizinci celkem podle státního občanství v letech 2008 - 2017 (k 31. 12.) Excel PDF
1-2. Cizinci v ČR podle regionů soudržnosti, krajů a okresů (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-3. 5 nejčastějších státních občanství cizinců podle regionů soudržnosti, krajů a okresů (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-4. Cizinci v ČR podle kategorie pobytu ve vybraných letech (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-5. Vývoj podílu cizinců podle kategorie pobytu v ČR ve vybraných letech (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-6. Cizinci podle kategorií pobytu, pohlaví a občanství k 31. 12. 2017 Excel PDF
1-7. 10 nejčastějších státních občanství cizinců: cizinci - občané EU a občané třetích zemí v krajích ČR k 31. 12. 2017 Excel PDF
1-8. Cizinci podle pohlaví a věku k 31. 12. 2017 Excel PDF
1-9. 10 nejčastějších státních občanství cizinců: občané třetích zemí s přechodným pobytem na území ČR podle účelů pobytu k 31. 12. 2017 Excel PDF
1-10. Demografické události cizinců ve vybraných letech Excel PDF
1-11. Státní občanství ČR nabytá během let 2016 a 2017 - podle předchozího státního občanství Excel PDF
Grafy
Vývoj počtu cizinců v ČR podle typu pobytu v letech 2004 - 2017 JPG
Nejčastější státní občanství cizinců v ČR k 31. 12. 2017 JPG
Nejčastější státní občanství cizinců s pobytem nad 12 měsíců v ČR k 31. 12. 2017 JPG
Nejčastější státní občanství cizinců s trvalým pobytem v ČR k 31. 12. 2017 JPG
Podíl cizinců na obyvatelstvu ve vybraných evropských státech k 1. 1. 2017 JPG
Věková struktura obyvatelstva v ČR a cizinců v ČR k 31. 12. 2017 PDF
Živě narození cizinci v ČR podle státního občanství v letech 2004 - 2017 JPG
Kartogramy
Podíl cizinců na obyvatelstvu České republiky k 31. 12. 2017 PDF
Podíl žen mezi cizinci v České republice k 31. 12. 2017 PDF
Podíl cizinců s trvalým pobytem v České republice k 31. 12. 2017 PDF
Průměrný věk cizinců v České republice k 31. 12. 2017 PDF
Rozmístění občanů Ukrajiny na území České republiky k 31. 12. 2017 PDF
Rozmístění občanů Slovenska na území České republiky k 31. 12. 2017 PDF
Rozmístění občanů Vietnamu na území České republiky k 31. 12. 2017 PDF
Rozmístění občanů Ruska na území České republiky k 31. 12. 2017 PDF
Rozmístění občanů Německa na území České republiky k 31. 12. 2017 PDF
Rozmístění občanů Polska na území České republiky k 31. 12. 2017 PDF

Zveřejněno dne: 11.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.