Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2010


Mezinárodní srovnání
Tabulka 38 Vybavenost domácností osobním počítačem a internetem, mezinárodní srovnání, 2. čtvrtletí 2009 Excel PDF
Tabulka 39 Uživatelé osobního počítače, mezinárodní srovnání, 2. čtvrtletí 2009 Excel PDF
Tabulka 40 Uživatelé internetu, mezinárodní srovnání, 2. čtvrtletí 2009 Excel PDF
Tabulka 41 Jednotlivci nakupující přes internet, mezinárodní srovnání, 2. čtvrtletí 2009 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.