Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2010


Děti a informační technologie
Tabulka 34 Děti a osobní počítač — frekvence použití doma, 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 35 Děti a internet — frekvence použití doma, 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 36 Děti a internet — počet hodin strávených doma na internetu, 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 37 Přehled rodičů o chování jejich dětí na internetu, 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.