Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2010


Přístup domácností k vybraným informačním a komunikačním technologiím
Tabulka 1 Domácnosti vybavené osobním počítačem a internetem, 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 2 Vybavenost domácností informačními technologiemi, vývoj 2005 až 2010 Excel PDF
Tabulka 3a Domácnosti vybavené osobním počítačem, vývoj 2005 až 2010 Excel PDF
Tabulka 3b Domácnosti vybavené osobním počítačem, krajské srovnání, vývoj 2005 až 2009 Excel PDF
Tabulka 4a Domácnosti s připojením k internetu, vývoj 2005 až 2010 Excel PDF
Tabulka 4b Domácnosti s připojením k internetu, krajské srovnání, vývoj 2005 až 2009 Excel PDF
Tabulka 5a Domácnosti s vysokorychlostním připojením k internetu, vývoj 2005 až 2010 Excel PDF
Tabulka 5b Domácnosti s vysokorychlostním připojením k internetu, krajské srovnání, vývoj 2005 až 2009 Excel PDF
Tabulka 6 Počet a typ počítače v domácnostech, 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 7 Způsob vysokorychlostního připojení domácností k internetu, 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 8 Zařízení používaná pro přístup k internetu doma, 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 9 Hlavní důvody, pro které domácnosti nemají připojení k internetu, 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.