Statistická ročenka České republiky - 2009


24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Metodika Word PDF
24-1. Průměrný počet osob nemocensky pojištěných Excel
24-2. Průměrný počet osob nemocensky pojištěných podle krajů Excel
24-3. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle skupin osob Excel
24-4. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle skupin osob a druhů dávek Excel
24-5. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle druhů dávek a krajů v roce 2008 Excel
24-6. Vyplacené důchody a dávky důchodového pojištění Excel
24-7. Průměrná měsíční výše důchodu (stav k 31. 12.) Excel
24-8. Počet nově přiznaných důchodů Excel
24-9. Průměrná měsíční výše nově přiznaných důchodů Excel
24-10. Příjemci dávek důchodového pojištění k 31. 12. 2008 Excel
24-11. Vyplacené dávky státní sociální podpory Excel
24-12. Vyplacené dávky státní sociální podpory podle krajů v roce 2008 Excel
24-13. Vybraná pobytová zařízení sociálních služeb k 31. 12. 2008 Excel
24-14. Domovy pro seniory podle krajů k 31. 12. 2008 Excel
24-15. Pečovatelská služba Excel
24-16. Výdaje územních samospráv na sociální péči Excel
24-17. Dávky hmotné nouze a dávky sociálních služeb Excel
24-18. Výdaje na sociální ochranu podle základního systému ESSPROS Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.