Statistická ročenka České republiky - 2009


20. TRŽNÍ SLUŽBY
Metodika Word PDF
20-1. Základní ukazatele bankovních peněžních institucí Excel
20-2. Základní ukazatele nebankovních peněžních institucí Excel
20-3. Základní ukazatele pojišťovacích institucí Excel
20-4. Základní ukazatele penzijních fondů Excel
20-5. Základní ukazatele v odvětví ostatních tržních služeb Excel
20-6. Pracovníci a zaměstnanci v odvětví ostatních tržních služeb Excel
20-7. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v odvětví ostatních tržních služeb Excel
20-8. Tržby (příjmy) v odvětví ostatních tržních služeb Excel
20-9. Účetní přidaná hodnota v odvětví ostatních tržních služeb Excel
20-10. Průměrná účetní přidaná hodnota na 1 pracovníka v odvětví ostatních tržních služeb Excel

Zveřejněno dne: 30.11.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.