Statistická ročenka České republiky - 2007


16. PRŮMYSL A ENERGETIKA
A. Průmysl
Metodika PDF
16-1. Základní ukazatele průmyslu v roce 2006 Excel
16-2. Základní ukazatele průmyslu podle odvětví OKEČ v roce 2006 Excel
16-3. Index průmyslové produkce podle odvětví OKEČ - meziroční Excel
16-4. Index průmyslové produkce podle odvětví OKEČ - bazický Excel
16-5. Meziroční index průmyslové produkce podle hlavních průmyslových seskupení (MIG) Excel
16-6. Bazický index průmyslové produkce podle hlavních průmyslových seskupení (MIG) Excel
16-7. Vybrané ukazatele průmyslu podle územního členění v roce 2006 Excel
16-8. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v průmyslu podle odvětví OKEČ Excel
16-9. Finanční ukazatele v průmyslu podle odvětví OKEČ Excel
16-10. Vybrané ukazatele v průmyslu podle institucionálních subsektorů Excel
16-11. Základní ukazatele malých a středních podnikatelských subjektů v průmyslu podle velikostních skupin a sekcí OKEČ Excel
16-12. Výroba vybraných výrobků Excel
B. Energetika
Metodika PDF
16-13. Celková energetická bilance Excel
16-14. Bilance elektřiny Excel
16-15. Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů Excel
16-16. Bilance energetických procesů Excel
16-17. Výroba elektřiny a ostatních energetických zdrojů Excel
16-18. Bilance zemního plynu Excel
16-19. Bilance černého uhlí a černouhelného koksu Excel
16-20. Bilance hnědého uhlí, lignitu a hnědouhelných briket Excel
16-21. Spotřeba kapalných a tuhých paliv podle odvětví OKEČ Excel
16-22. Spotřeba plynných paliv a elektřiny podle odvětví OKEČ Excel
16-23. Energetická bilance rafinérského zpracování ropy (podle metodiky IEA) Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.