Statistická ročenka České republiky - 2006


6. FINANCE
Metodika PDF
6-1. Konsolidovaný vládní sektor - příjmy a výdaje Excel
6-2. Vládní sektor - příjmy a výdaje v roce 2005 Excel
6-3. Výdaje vládního sektoru ve funkčním členění v roce 2005 Excel
6-4. Dluh vládního sektoru: stav k 31. 12. 2005 Excel
6-5. Výsledky hospodaření státního rozpočtu Excel
6-6. Příjmy státního rozpočtu Excel
6-7. Výdaje státního rozpočtu v druhovém členění Excel
6-8. Výdaje státního rozpočtu podle odvětvového třídění rozpočtové skladby Excel
6-9. Příjmy krajských úřadů, obcí a dobrovolných svazků obcí Excel
6-10. Výdaje krajských úřadů, obcí a dobrovolných svazků obcí Excel
6-11. Závěrečné účty státních fondů v roce 2005 Excel
6-12. Vojenské výdaje podle druhů nákladů a směrů určení v roce 2005 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.