Statistická ročenka České republiky - 2006


1. SOUHRNNÉ UKAZATELE NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
1- 1. Souhrnné ukazatele národního hospodářství Excel

Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.