Data - vzdělávání cizinců

 

 • Všechny typy škol
 • R41 Mateřské, základní a střední školy, konzervatoře, vyšší odborné a vysoké školy - studující cizinci

 • Střední školy
 • R42 Střední školy a konzervatoře - cizinci podle regionů soudržnosti a krajů ve školních letech 2006/07 - 2019/20
 • R43 Střední školy - cizinci podle skupin oborů KKOV v letech 2011/12 - 2019/20

 • Vyšší odborné školy
 • R44 Vyšší odborné školy - studující cizinci v letech 1998/99 - 2019/20
 • R45 Vyšší odborné školy - cizinci podle skupin akreditovaných vzdělávacích programů ve školních letech 2005/06 - 2019/20
 • R46 Vyšší odborné školy - cizinci podle regionů soudržnosti a krajů v letech 1998/99 - 2019/20

 • Vysoké školy
 • R47 Vysoké školy – studenti cizího státního občanství
 • R48 Vysoké školy – poprvé zapsaní studenti cizího státního občanství
 • R49 Vysoké školy – absolventi cizího státního občanství
 • R40 Studenti VŠ - cizinci podle státního občanství

 • Detailní údaje
 • Vysoké školy Odkaz [nové okno]