Domácnosti

 


 • Tab. 31 Bytové domácnosti podle počtu hospodařících domácností a vybavení osobním počítačem podle velikostních skupin obcí a krajů
 • Tab. 32 Hospodařící domácnosti podle typu domácnosti a podle velikostních skupin obcí a krajů
 • Tab. 33 Hospodařící domácnosti podle způsobu bydlení, manželské páry a faktická manželství podle velikostních skupin obcí a krajů
 • Tab. 900 Hospodařící domácnosti podle počtu členů a počtu členů ekonomicky aktivních a podle typu hospodařící domácnosti a způsobu bydlení
 • Tab. 901 Hospodařící domácnosti podle způsobu bydlení a podle typu hospodařící domácnosti
 • Tab. 902 Hospodařící domácnosti bydlící v bytech podle typu hospodařící domácnosti, počtu závislých dětí, podle typu bytu, právního důvodu užívání, velikosti bytu, obytné plochy, období výstavby domu a podle počtu hospodařících domácností v bytě a druhu domu
 • Tab. 903 Hospodařící domácnosti bydlící v bytech podle typu hospodařící domácnosti a počtu závislých dětí, podle počtu obytných místností v bytě a typu bytu a podle počtu hospodařících domácností v bytě a právního důvodu užívání bytu
 • Tab. 904 Hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou podle typu hospodařící domácnosti a závislých dětí a podle způsobu bydlení, právního důvodu užívání bytu a věku partnerů resp. osoby v čele neúplné rodiny
 • Tab. 905 Hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou podle věku osoby v čele hospodařící domácnosti a podle typu hospodařící domácnosti, počtu členů domácnosti a počtu závislých dětí
 • Tab. 906 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou podle typu hospodařící domácnosti, podle počtu závislých dětí a věku partnerů
 • Tab. 907 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství podle věku manželky/družky a podle typu hospodařící domácnosti, počtu členů domácnosti a počtu závislých dětí
 • Tab. 908 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství podle typu hospodařící domácnosti, podle počtu závislých dětí, věku partnerů a podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání osoby v čele hospodařící domácnosti
 • Tab. 909 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství podle věku muže a podle rodinného stavu partnerů a věku ženy
 • Tab. 910 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství podle počtu závislých dětí a podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání osoby v čele hospodařící domácnosti, ekonomické aktivity manželky/družky a podle ekonomické aktivity
 • Tab. 911 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství podle počtu závislých dětí a podle národnosti osoby
 • Tab. 912 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství podle věku manžela (druha), podle nejvyššího ukončeného vzdělání manžela (druha) a manželky (družky) a podle typu hospodařící domácnosti
 • Tab. 913 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství podle věku manželky (družky), podle nejvyššího ukončeného vzdělání manžela (druha) a manželky (družky) a podle typu hospodařící domácnosti
 • Tab. 914 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství podle národnosti manžela (druha) a podle věku
 • Tab. 915 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství podle národnosti manžela (druha) a podle věku a národnosti manželky (družky)
 • Tab. 916 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství podle věku manžela (druha), podle náboženského vyznání manžela (druha) a manželky (družky) a podle typu hospodařící domácnosti
 • Tab. 917 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství podle věku manželky (družky), podle náboženského vyznání manžela (druha) a manželky (družky) a podle typu hospodařící domácnosti
 • Tab. 918 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání manžela (druha) a podle věku manžela (druha), ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání manželky (družky)
 • Tab. 919 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání manžela (druha) a podle věku, ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání manželky (družky)
 • Tab. 920 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství podle počtu závislých dětí, podle rozdílu ve věku partnerů, věku ženy a podle typu hospodařící domácnosti
 • Tab. 921 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - faktická manželství podle věku a podle pohlaví, rodinného stavu, nejvyššího ukončeného vzdělání, ekonomické aktivity a náboženského vyznání
 • Tab. 922 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - faktická manželství podle věku ženy, ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání ženy a podle rodinného stavu ženy a počtu závislých dětí
 • Tab. 923 Hospodařící domácnosti tvořené 1 neúplnou rodinou podle pohlaví a rodinného stavu osoby v čele hospodařící domácnosti, podle počtu závislých dětí, věku osoby v čele hospodařící domácnosti a podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání osoby v čele hospodařící
 • Tab. 924 Hospodařící domácnosti tvořené 1 neúplnou rodinou podle pohlaví osoby v čele, počtu závislých dětí a podle nejvyššího ukončeného vzdělání, národnosti a náboženského vyznání osoby v čele hospodařící domácnosti
 • Tab. 925 Vícečlenné nerodinné hospodařící domácnosti podle typu hospodařící domácnosti a podle způsobu bydlení, právního důvodu užívání bytu, velikosti bytu, počtu členů, počtu ekonomicky aktivních členů a věku osoby v čele hospodařící domácnosti
 • Tab. 927 Hospodařící domácnosti důchodců - jednotlivců podle pohlaví a rodinného stavu, podle věku, způsobu bydlení, právního důvodu užívání bytu, obytné plochy, období výstavby domu, počtu obytných místností a typu bytu a podle ekonomické aktivity
 • Tab. 928 Hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou v čele s důchodcem podle typu hospodařící domácnosti, podle věku osoby v čele, způsobu bydlení, právního důvodu užívání bytu, obytné plochy, období výstavby domu, počtu obytných místností a typu bytu a podle ekonomické aktivity