Listinné sčítání

Pokud jste se nesečetli online, odevzdejte co nejdříve listinný formulář v obálce na poště nebo ho vhoďte do poštovní schránky.
Listinné sčítání
Jak odevzdám vyplněný sčítací formulář?

Vyplněný listinný sčítací formulář v odpovědní obálce odevzdáte na kontaktním místě sčítání, na kterékoliv poště, nebo ho jednoduše vhodíte do poštovní schránky.

Vyplněný listinný formulář odevzdejte co nejdříve.

Jak vypadá sčítací formulář?

Základní formulář (PDF, 556 kB) pro domácnost má 16 stran formátu A4 a se skládá ze dvou částí: z části s údaji o bydlení a složení domácnosti a z části za jednotlivé osoby (celkem pro 5 osob). Formulář obsahuje o polovinu méně otázek než při minulém sčítání v roce 2011, je uživatelsky přívětivý a obsahuje řadu vysvětlivek.

Je vás doma více než 5? Pak potřebujete dodatečný formulář pro domácnost (PDF, 505 kB), který obsahuje otázky pro dalších 6 osob.

Zvláštním druhem formuláře je samostatný formulář pro osobu (PDF, 276 kB), jenž je určen pro lidi žijící jednotlivě v ubytovacích a jiných zařízeních. Má 4 strany a neobsahuje část s údaji o bytě a složení domácnosti.

Listinné formuláře jsou pouze v českém jazyce. Na vyžádání u sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě jsou k dispozici tištěné překlady v 7 jazycích (angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština). Slouží jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře v češtině.

Jak vyplnit sčítací formulář?

Základní nápověda k vyplnění je přímo součástí listinného sčítacího formuláře u každé jednotlivé otázky. Před vyplněním si prostudujte pokyny uvedené na straně 2 formuláře. Abychom se všichni sečetli na jedničku, je třeba se držet několika jednoduchých zásad:

  • Všechny informace uvádějte podle stavu, který platil o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.  
  • Odpovědi pište výhradně černou, nebo modrou propiskou.  
  • Používejte velká tiskací písmena podle vzoru ve formuláři.  
  • Pište přesně do bílých polí.
  • Do každého pole pište jen jeden znak, včetně háčků a čárek.
  • U dlouhých odpovědí použijte zkratku.  
  • Tam, kde je možnost výběru z více položek, správnou odpověď označte křížkem.  
  • Křížkujte vždy jen jednu možnost, jestliže není uvedeno jinak.  
  • Uděláte-li chybu, pole zaškrtejte a správnou odpověď napište vedle.
Na co se ptáme?

Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce 2011. Zjišťujeme výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem. Budete vyplňovat údaje o domě či bytě, kde bydlíte, a o všech osobách, jež tam společně žijí.

Ve sčítání se ptáme, zda bydlíte ve vlastním nebo pronajatém, na plochu bytu v metrech čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění. Ve formuláři dále zjišťujeme i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě pracoviště nebo školy.

Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné. Je na vašem rozhodnutí, zda na ně odpovíte. Pro vyplnění údajů o všech osobách, které v bytě bydlí, potřebujete jejich jména, rodná čísla nebo čísla osobních dokladů vydaných Českou republikou a data narození.

Neptáme se na žádné majetkové poměry ani na zdravotní stav.