Listinné sčítání

Od 17. 4. do 11. 5. 2021 se prostřednictvím listinných sčítacích formulářů musejí sečíst osoby, které nevyužily možnost online sčítání. Listinné sčítací formuláře lze získat výhradně od sčítacích komisařů či na kontaktních místech. Formuláře získané jinak – například kopírováním – nelze využít. Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze sčítacích formulářů, případně vysvětlivky v jazycích běžných na území ČR.
Listinné sčítání