Stručná informace - Důchody 2017

 

V prosinci 2017 bylo v Ústeckém kraji evidováno téměř 230 tisíc důchodců. Z celkového počtu pobíralo více než 136 tisíc osob starobní důchod (bez souběhu s vdovským a vdoveckým), jejich počet se meziročně zvýšil o 361 osob. Na celkovém počtu příjemců důchodů se podíl starobních důchodců neustále zvyšuje, v loňském roce dosáhl více než 59 %, zatímco v roce 2010 představoval více než 56 %. Druhou nejpočetnější skupinou byly osoby pobírající vdovské a vdovecké důchody (necelých 22 %).

Prodlužující se věk odchodu do důchodu a horší uplatnění na trhu práce osob ve vyšších věkových kategoriích, ovlivňuje neustále se zvyšující počet osob, které odcházejí do předčasného důchodu. V prosinci 2017 pobíralo předčasný starobní důchod více než 28 % starobních důchodců, zatímco v roce 2010 jich bylo 22 %. V porovnání s ostatními kraji byl v prosinci loňského roku podíl příjemců předčasného starobního důchodu v Ústeckém kraji šestý nejvyšší.

Výše průměrného starobního důchodu činila v prosinci loňského roku 11 718 Kč a proti předchozímu roku vzrostla o 377 korun. V porovnání s ostatními kraji byl starobní důchod v Ústeckém kraji šestý nejnižší.