Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2021

 

Proti stejnému období předchozího roku vzrostla ve 2. čtvrtletí 2021 v Ústeckém kraji průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců o 12,8 %, reálně se zvýšila o 9,6 %. Počet zaměstnanců meziročně mírně poklesl, a to o 0,4 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Ústeckém kraji činila ve 2. čtvrtletí roku 2021 v přepočtu na plně zaměstnané osoby 36 309 Kč, v porovnání se stejným obdobím roku 2020 se zvýšila o 12,8 % (o 4 113 Kč), navýšení v procentech bylo osmé nejvyšší. Proti průměru republiky bylo tempo růstu mzdy v Ústeckém kraji vyšší o 1,5 p. b. Republiková průměrná mzda byla proti mzdě Ústeckého kraje vyšší o 1 966 Kč (o 5,1 %). Za mzdou v hlavním městě Praze, která je dlouhodobě nejvyšší, zaostávala průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje o 9 854 Kč, tj. o 21,3 %.

Navýšení spotřebitelských cen[1] ve 2. čtvrtletí letošního roku na hodnotu 2,9 %, vedlo k reálnému růstu mzdy jak v celé České republice (o 8,2 %), tak ve všech krajích. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje za uplynulé 2. čtvrtletí vzrostla o 9,6 %. Nárůst reálné mzdy v relativním vyjádření byl v Ústeckém kraji mezi kraji osmý nejvyšší. Nejméně vzrostla reálná mzda v Praze.

Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

V oblasti zaměstnanosti došlo ve 2. čtvrtletí letošního roku ve většině krajů k meziročnímu nárůstu s výjimkou čtyř krajů – Karlovarského, Ústeckého, Zlínského a Moravskoslezského, kde se počet zaměstnanců snížil. Subjekty s pracovištěm na území Ústeckého kraje zaměstnávaly v období dubna až června celkem 241,9 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo pokles o 1,1 tis. osob, tj. o 0,4 %. V mezikrajovém srovnání byl pokles v kraji třetí nejvyšší. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na 5. nejvyšší příčku mezi kraji a na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se ve 2. čtvrtletí letošního roku podílel 6,1 %.

Meziroční růst/pokles zaměstnanců podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021  (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Za první pololetí roku 2021 došlo k růstu průměrné nominální mzdy v kraji o 8,6 %. Spotřebitelské ceny se za uvedené období zvýšily o 2,5 %, reálná kupní síla obyvatel kraje vzrostla o 6,0 %. Ve většině krajů s výjimkou Prahy a Středočeského kraje, kde se počet zaměstnanců mírně navýšil, zaměstnanost meziročně poklesla.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtený počet zaměstnanců dosáhla za 1. až 2. čtvrtletí letošního roku v Ústeckém kraji 34 738 Kč, což představuje meziroční nárůst o 2 763 Kč. V kraji bylo zaměstnáno v přepočtu na plně zaměstnané celkem 241,2 tis. osob. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to znamenalo pokles o 3,4 tis. osob., tj. o 1,4 %.

 

Meziroční růst/pokles mezd a zaměstnanců podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 

Následující graf ukazuje vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby v Ústeckém kraji za posledních jedenáct let.

 

Průměrná měsíční mzda v Ústeckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2011 až 2021  (podle místa pracoviště přepočtené na plně zaměstnané osoby)

 

[1] Jedná se o index spotřebitelských cen za celou ČR.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

  • Více informací naleznete v
  • Rychlých informacích Odkaz [nové okno]
  • Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2021 (aktualita v pdf)
  • Mzdy_tab_1.xlsx
  • Mzdy_tab_2.xlsx
  • Stručná informace - Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2021