Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 31. prosinci 2017

 

Proti minulým měsícům, kdy podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji klesal,  podíl nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl, a to o 0,12 procentních bodů (p.b.) a k 31. prosinci 2017 dosáhl hodnoty 5,39 %. I tak se od začátku roku 2017 nezaměstnanost v kraji snížila v úhrnu o 2,5 p.b. K nárůstu podílu došlo u obou pohlaví, i když u žen jen nepatrně (o 0,03 p.b. na hodnotu 5,83 %), u mužů byl nárůst vyšší, ale i tak se podíl nezaměstnaných mužů nadále drží pod hodnotou 5%, ve srovnání s koncem listopadu vzrostl o 0,20 p.b. na 4,98 %.

Obdobný vývoj zaznamenaly i okresy Ústeckého kraje. Výjimku však tvořil okres Most (k 31. 12. 7,27 %), kde je sice nezaměstnanost dlouhodobě nejvyšší, proti listopadu však došlo ke konci prosince ke snížení podílu nezaměstnaných, a to o 0,21 p.b. V celorepublikovém srovnání okresů však okresu Most patří i nadále předposlední příčka (před posledním okresem Karviná (8,14 %). Dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost lze sledovat v okrese Litoměřice (4,05 %), ke kterému se od konce srpna letošního roku svou hodnotou přidal i okres Teplice, hodnota podílu nezaměstnaných osob tam ke konci prosince dosáhla hodnoty 3,96 %.

Podíl nezaměstnaných se meziměsíčně zvýšil také v ostatních krajích České republiky. Výjimkou bylo pouze Hlavní město Praha, kde došlo k nepatrnému meziměsíčnímu poklesu podílu (o 0,05 p.b.). Nejvyšší meziměsíční nárůst vykázal Kraj Vysočina (o 0,54 p. b.), nejmenší naopak dosáhl Ústecký kraj (o 0,12 p. b.). Nejnižší nezaměstnanost ke konci prosince 2017 registrovaly úřady práce v Hlavním městě Praha (2,30 %), opačně tomu bylo v Moravskoslezském kraji (5,77 %). Našemu kraji však nadále s hodnotou 5,39 % patří pomyslná předposlední příčka v rámci mezikrajového žebříčku srovnání.

 

K 31. 12. 2017 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 31 522 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 28 941 (91,8 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 499 osob, přičemž ke zvýšení došlo ve čtyřech okresech našeho kraje, kromě okresu Most, kde se počet nezaměstnaných o 55 osob snížil, okresu Teplice (snížení o 6 osob) a okresu Ústí nad Labem (snížení o 12 osob). Na úřadech práce v kraji bylo v prosinci nově zaregistrováno celkem 3 802 osob (proti listopadu se počet snížil celkem o 319 osob), z jejich evidence naopak odešlo 3 303 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání i v prosinci letošního roku převažovaly osoby ve věku 55-59 let (4 205 osob, tj. 13,3 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (3 808 osob, tj. 12,1 %). Průměrný věk nezaměstnaných činil ke konci února 42,3 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 224 osob ve věku 65 a více let. Uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním bylo 31,7 %, téměř 30 % pak tvořili uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem. Mezi nezaměstnanými bylo i 2,8 % osob s vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci prosince klesl na 10 808 (tj. o 104 míst méně než tomu bylo na konci listopadu); na jedno volné pracovní místo připadalo 2,92 uchazečů o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázaly opět tři stejné okresy jako minulý měsíc, a to okres Teplice (1,67 uchazečů), okres Louny (2,11 uchazečů) a Litoměřice (2,28 uchazečů na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace je nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadá 5,66 uchazečů.

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • ULK_12_podil_nezamestnanych.xlsx
  • ULK_12_uchazeci.xlsx
  • ULK_12_volna mista.xlsx
  • Podil_okresy.xlsx