Náklady na pracovní sílu v Ústeckém kraji v roce 2015

 

Měsíční náklady na pracovní sílu v roce 2015 dosáhly v Ústeckém kraji částky 32,7 tisíc Kč na jednoho zaměstnance. Proti roku 2014 stouply tyto náklady o necelých tisíc korun, proti roku 2003 byly vyšší téměř o 6,7 tisíc Kč.

Úplné náklady práce zahrnují mzdy a platy, náhrady mzdy, sociální požitky, sociální náklady a výdaje, personální náklady, daně a dotace související se zaměstnáváním lidí. Úplné náklady práce na jednoho zaměstnance v Ústeckém kraji v roce 2015 činily celkem 392 859 Kč ročně. Měsíční náklady práce činily 32 738 Kč, hodinové pak 228 Kč.

Měsíční náklady práce na zaměstnance v Ústeckém kraji byly ve srovnání s ostatními kraji šesté nejnižší. Proti Praze, která je na čele pomyslného žebříčku, byly nižší o 11 544 Kč, proti průměru republiky byly měsíční náklady v kraji nižší o 4 214 Kč.

Měsíční úplné náklady práce a jejich meziroční změna podle krajů v roce 2015

Měsíční úplné náklady práce v Ústeckém kraji se meziročně zvýšily o 909 Kč, tj. téměř o 3 %. V uplynulých pěti letech (roky 2011-2015) patřil Ústecký kraj mezi kraje, kde se náklady práce zvyšovaly každoročně. Výjimku tvořily v roce 2013 kraje Liberecký, Zlínský a Moravskoslezský, a také Hl. m. Praha, kde došlo k poklesu, přičemž k nejvyššímu poklesu úplných nákladů práce došlo v Moravskoslezském kraji, a to o 1,1 procentního bodu.

 

Vývoj měsíčních úplných nákladů práce v mezikrajovém srovnání (v Kč/měsíc na 1 zaměstnance)

Nejnižší nárůst měsíčních úplných nákladů práce v Ústeckém kraji byl zaznamenán v roce 2013 (méně o 396 Kč), nejvyšší pak v roce 2015 (více o 909 Kč). Proti roku 2011 se měsíční úplné náklady práce v kraji zvýšily o 2 723 Kč (tj. o 9,1 procentního bodu).

Složky měsíčních nákladů práce v Ústeckém kraji v letech 2011 až 2015

Z celkových nákladů práce v roce 2015 připadlo v Ústeckém kraji 65 % na mzdy za vykonanou práci, jednu čtvrtinu pak tvořily platby zákonného pojistného. Struktura celkových nákladů práce se v jednotlivých krajích výrazně neodlišuje.

Tradičně nejvyšší přímé náklady na zaměstnance byly vykázány v Hlavním městě Praze (31 589 Kč měsíčně). Pouze v Praze a ve Středočeském kraji překročily přímé náklady práce celostátní průměr (26 606 Kč měsíčně). Ústecký kraj za republikovou hodnotou zaostával o 2 891 Kč a v mezikrajovém srovnání tak obsadil až devátou příčku.

Vybrané složky měsíčních nákladů práce podle krajů v roce 2015

Prioritní postavení Hlavního města Prahy potvrzuje i výše nákladů na sociální požitky. Částka 685 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance byla téměř dvojnásobná oproti druhému Středočeskému kraji. V Ústeckém kraji sociální požitky na zaměstnance dosáhly hodnoty 300 Kč měsíčně (šestá nejvyšší částka mezi kraji), meziročně pak tyto náklady vzrostly o 27 Kč, ve srovnání s rokem 2011 byly vyšší jen o 3 Kč.

 
Měsíční náklady práce – složka sociální požitky podle krajů v roce 2015

 

Výrazné rozdíly v nákladech práce mezi jednotlivými kraji v ČR jsou dány zejména rozdíly v odvětvové struktuře jednotlivých oblastí republiky. V Praze, ale i ve Středočeském kraji, sídlí podniky s vyšší úrovní mezd a platů, zejména v odvětvích finančního zprostředkování, veřejné správy a obrany. Často je zde sídlo zahraničních firem a podniků s mezinárodní účastí, které vykazují nejen vyšší mzdy, ale poskytují zaměstnancům i různé nadstandardní programy sociálního a důchodového pojištění.