Příjmy a životní podmínky domácností - 2017

 

Podle výsledků šetření “Životní podmínky 2017” patřily příjmy moravskoslezských domácností k nejnižším mezi kraji. Průměrné čisté peněžní příjmy na osobu v domácnosti v Moravskoslezském kraji v roce 2016 dosáhly necelých 152 tis. Kč ročně, ve srovnání s rokem 2015 tak vzrostly o 7,9 %. Mezi všemi kraji České republiky byly třetí nejnižší, přičemž za republikovým průměrem zaostávaly o více než 20 tis. Kč. Nejčastějším příjmovým pásmem, ve kterém se nacházelo 22,6 % moravskoslezských domácností, byly příjmy ve výši 12–15 tis. Kč na osobu. Průměrný počet členů domácnosti v kraji je ve srovnání s průměrem republiky mírně nižší, v případě pracujících členů je dokonce nejnižší. Naopak vyšších hodnot dosahuje kraj u nezaměstnaných a nepracujících důchodců. Častěji, než je průměr republiky, žijí obyvatelé Moravskoslezského kraje v družstevním či v pronajatém bytě. Snad i kvůli tomu patřil průměrný podíl výdajů na bydlení z čistého příjmu domácnosti k nejvyšším v České republice.

 • Příjmy a životní podmínky domácností 2017 - komentář
 • Tab. 1 Průměrné roční příjmy na osobu podle krajů v roce 2016
 • Tab. 2 Domácnosti podle čistého příjmu na osobu podle krajů v roce 2016
 • Tab. 3 Domácnosti podle počtu členů a krajů v roce 2017
 • Tab. 4 Měsíční náklady domácností na bydlení podle krajů v roce 2017
 • Tab. 5 Struktura domácností podle druhu domu a bytu podle krajů v roce 2017
 • Tab. 6 Domácnosti podle subjektivních názorů na vybrané problémy a krajů v roce 2017
 • Kontakt:
  Ing. Taťana Glozygová
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  tel.: 595 131 230
  e-mail: tatana.glozygova@czso.cz