Pracovní neschopnost v Moravskoslezském kraji v roce 2018

 

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2018 hlášeno 198,1 tis. nových případů dočasné pracovní neschopnosti, což znamenalo meziročně nárůst o téměř 18 tis. případů. Naproti tomu se zkrátila průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti o  1,5 dne na hodnotu 47,3 dní. Denně stonalo v průměru 25,7 tis. osob.

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2018 v průměru evidováno celkem 478,7 tis. nemocensky pojištěných osob, což je o 9,9 tis. osob (o 2,1 %) více než v roce 2017. Tento počet pojištěnců představoval 10,1% podíl na republikové hodnotě. Ve srovnání s ostatními kraji to byl 3. nejvyšší podíl za hlavním městem Prahou (26,8 %) a Jihomoravským krajem (10,6 %). Velmi vysoký počet pojištěnců v Praze je zapříčiněn zejména skutečností, že data v krajském třídění jsou zpracována podle sídla zaměstnavatele, resp. jeho mzdové účtárny, a není výjimkou, že velký počet firem má své sídlo v Praze a působí v jiných regionech či dokonce republikově. Svou roli zde bezesporu sehrála i dojížďka Středočechů za prací do hlavního města, o čemž svědčí až čtvrtá příčka Středočeského kraje s 449,4 tis. nemocensky pojištěných osob (9,5% podíl). V rámci okresů Moravskoslezského kraje se meziročně zvýšil počet pojištěnců ve všech šesti okresech.

Celkový počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti vzrostl v Moravskoslezském kraji ze 180,2 tis. v roce 2017 na 198,1 tis. v roce 2018, tj. o 9,9 %. K navýšení nově hlášených případů došlo ve všech krajích České republiky, nejvyšší meziroční nárůst nově hlášených případů (o 11,3 %) zaznamenali v Pardubickém kraji. V celkovém počtu nově hlášených případů bylo 176,0 tis. případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc (88,8 % všech případů pracovní neschopnosti), 4,7 tis. případů pro pracovní úraz (2,4 %) a 17,5 tis. případů ostatních úrazů (8,8 %). Počet případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc meziročně vzrostl v Moravskoslezském kraji o 17,1 tis., tj. o 10,8 %. Ve všech okresech  Moravskoslezského kraje došlo ve srovnání s rokem 2017 ke zvýšení počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, nejvyšší nárůst zaznamenali v okrese Opava o 12,1 %.

Na 100 pojištěnců připadlo v roce 2018 v Moravskoslezském kraji 41,39 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, v roce 2017 to bylo 38,44 nově hlášených případů. Z pohledu územního členění bylo v roce 2018 nejvíce případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců hlášeno v Libereckém kraji (48,09) a Plzeňském kraji (46,06). Nejméně případů pak bylo hlášeno v Praze (31,91), Olomouckém kraji (37,53) a Jihomoravském kraji (37,83). V roce 2018 byl rozdíl mezi kraji s nejvyšším a nejnižším počtem pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců 16 případů. Hodnoty tohoto ukazatele v roce 2018 meziročně vzrostly ve všech krajích. Stejná situace nastala i ve všech okresech Moravskoslezského kraje, přičemž nejvyšší nárůst byl v okrese Karviná (o 4,36 případu). Nejméně případů bylo v roce 2018 hlášeno v okrese Ostrava-město (39,55), nejvíce v okrese Karviná (47,42). Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti bylo relativně nejvíce případů nemoci právě v okrese Karviná (42,26 případu na 100 pojištěnců), pracovních úrazů v okrese Bruntál (1,48 případu na 100 pojištěnců) a ostatních úrazů v okrese Frýdek-Místek (4,19 případu na 100 pojištěnců).

Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v kalendářních dnech v kraji meziročně klesla o 1,5 dne na 47,3 dní. Nejkratší průměrná doba dočasné pracovní neschopnosti byla v Libereckém kraji (37,7 dne), nejdéle na tzv. neschopence byli pojištěnci ve Zlínském kraji (49,2 dne). Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v Moravskoslezském kraji byla v mezikrajském srovnání druhá nejdelší. V okresech Moravskoslezského kraje se průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu 44,5 dne v Bruntálu až 50,6 dne v okrese Frýdek-Místek.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Moravskoslezském kraji meziročně zvýšilo z 5,139 % v roce 2017 na 5,360 % v roce 2018. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají). V porovnání s ostatními kraji je průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Moravskoslezském kraji nejvyšší. Nejnižší hodnotu si udržuje Praha s hodnotou 3,378 %. V okresech kraje se hodnota ukazatele pohybovala od 4,875 % v okrese Bruntál do 6,160 % v okrese Karviná.

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2018 denně v průměru 25 656 práce neschopných osob (o 1 569 osob více než v roce 2017), z toho 22 004 osob pro nemoc, 828 osob pro pracovní úraz a 2 824 osob pro ostatní úrazy.

Poznámka: Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z dat administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.

Rozdíly výskytu dočasné pracovní neschopnosti dle územního členění jsou značně ovlivněny strukturou zaměstnanosti, charakterem převažující ekonomické činnosti a mírou nezaměstnanosti v daném regionu. Je nutno zohlednit též metodiku zpracování dat, kdy rozlišení dle krajů a okresů vychází z údaje o sídle útvaru, který vede evidenci mezd u zaměstnavatele osoby, která je v pracovní neschopnosti.