Požáry v Moravskoslezském kraji v roce 2018

 

Na území Moravskoslezského kraje bylo v roce 2018 likvidováno 2 033 požárů, při nichž se zranilo 137 osob a dalších 10 jich přišlo o život. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla částky 133,3 mil. Kč a byla tak čtvrtou nejnižší hodnotou mezi všemi kraji, zásahem byly uchráněny hodnoty ve výši necelých 692 mil. Kč.

V roce 2018 propuklo v Moravskoslezském kraji 2 033 požárů, což je o 205 případů více než v roce předchozím. K tomuto stavu nejvíce přispěl nárůst počtu požárů na volném prostranství (požáry travnatých ploch, keřů, atd.) a požárů odpadních nádob. Přesto se jedná v horizontu posledních 20 let o třetí nejnižší hodnotu. Nejnižší počet požárů byl v kraji zaznamenán v roce 2017, a to celkem 1 828 požárů. K nejvyššímu počtu požárů v kraji v uvedených letech došlo v roce 2003 (2 993 požárů).

Jednotky požární ochrany v roce 2018 nejčastěji zasahovaly u požárů odpadů a odpadních produktů – kontejnery, popelnice a koše. Mezi další nejčastější požáry vyžadující zásah hasičů patřily požáry v bytových domech a požáry volných skladovacích ploch.

Ačkoli se počet požárů meziročně zvýšil, přímá škoda způsobená požáry v roce 2018 ve výši 133,3 mil. Kč se proti předchozímu roku více než dva a půl krát snížila (snížení o 239,3 mil. Kč) a v období od roku 1998 byla pátá nejnižší. Jedním požárem pak byla v roce 2018 v průměru způsobena škoda ve výši přibližně 66 tis. Kč (sedmá nejnižší hodnota ve sledovaném období) a proti roku 2017 byla pouze třetinová.

Hodnota majetku uchráněného před požáry v kraji v roce 2018 dosáhla částky 691,6 mil. Kč a představovala více než pětinásobek hodnoty přímých škod. Z tohoto pohledu „nejúspěšnějším“ rokem byl rok 2004, kdy byla způsobena přímá škoda ve výši 258,9 mil. Kč a uchráněné hodnoty dosahovaly téměř šestinásobku.

Při požárech vznikají nejen škody na majetku, ale i škody na zdraví. V roce 2018 při požárech v kraji zemřelo 10 osob a dalších 137 bylo zraněno. Za dvacet let zahynulo při požárech v Moravskoslezském kraji celkem 299 osob a zraněno bylo v součtu 2 597 osob. Nejtragičtějším rokem ve sledovaném období byl rok 2008, kdy při požárech zemřelo 25 osob, z pohledu počtu zraněných pak rok 2003 s  200 osobami.

Ze srovnání okresů v rámci Moravskoslezského kraje lze vysledovat, že k nejvíce požárům absolutně došlo v roce 2018 v okrese Ostrava-město, a to 592 požárů (29,1 % z krajského celku). V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel tak připadalo 1,8 požáru). Nejnižší počet požárů byl zaznamenán v okrese Bruntál, a to 170 (8,4 % krajského celku), v relativním vyjádření pak s hodnotou 1,2 požáru na 1 000 obyvatel v okrese Nový Jičín. Ke vzrůstu počtu požárů proti předchozímu roku došlo ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Nový Jičín.

Na celkovém počtu požárů v ČR v roce 2018 se Moravskoslezský kraj podílel 9,8 % a tento podíl byl čtvrtý nejvyšší. Nejvíce požárů vypuklo ve Středočeském kraji (3 231 požárů), nejméně v Karlovarském kraji (738 požárů). Po přepočtení na 1 000 obyvatel se Moravskoslezský kraj s hodnotou 1,7 požáru držel společně s dvěma dalšími kraji (Prahou a Jihočeským) na třetím místě. Nejvíce požárů na 1 000 obyvatel vykázal Ústecký kraj (2,9 ‰). Srovnáme-li všechny kraje z hlediska absolutní i relativní částky škod způsobených požáry v roce 2018, pak Moravskoslezský kraj dosáhl nejnižší hodnoty při přepočtu na 1 požár a v absolutním vyjádření čtvrté nejnižší hodnoty.

Nepříznivě vyznělo pro Moravskoslezský kraj porovnání z pohledu počtu zraněných a zemřelých. Počet zraněných byl čtvrtý nejvyšší v ČR, více jich bylo už jen v Hl. městě Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. V počtu zemřelých byl náš kraj s 10 usmrcenými osobami dokonce na druhém místě společně s Hl. městem Prahou, když nejvíce osob zemřelo ve Středočeském kraji (25 osob). Nejméně lidí zahynulo v souvislosti s požáry v roce 2018 v krajích Karlovarském a Královéhradeckém (1 osoba).

 • Požáry v Moravskoslezském kraji v roce 2018 - komentář
 • Tab. 1 Požáry podle okresů v roce 2018
 • Tab. 1 Požáry podle krajů v roce 2018
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz