Demografický vývoj ve městech Moravskoslezského kraje v roce 2019

 

Ve 42 městech Moravskoslezského kraje žilo na konci roku 2019 celkem 886 816 osob. Podíl městského obyvatelstva činil 73,9 % na počtu všech obyvatel Moravskoslezského kraje. V průběhu roku 2019 ubylo ve městech 4 415 osob. Příčinou tohoto poklesu byl jak úbytek obyvatel přirozenou měnou, tak záporné migrační saldo.

Na konci roku 2019 žilo podle předběžných výsledků bilance obyvatel ve městech Moravskoslezského kraje 886 816 obyvatel. Jde tak o nejnižší počet v historii Moravskoslezského kraje. V průběhu loňského roku došlo k poklesu počtu obyvatel měst o 4 415 osob. Zatímco v roce 2009 činil podíl městského obyvatelstva v kraji 75,8 %, v roce 2019 se snížil na 73,9 %.

Ve 13 městech se počet obyvatel meziročně zvýšil, a to konkrétně ve městech Rychvald (+79 osob), Brušperk (+77 osob), Odry (+58 osob), Petřvald (+47 osob), Klimkovice (+27 osob), Paskov (+27 osob), Štramberk (+26 osob), Příbor (+24 osob), Kravaře (+22 osob), Frenštát pod Radhoštěm (+17 osob), Hradec nad Moravicí (+17 osob), Andělská Hora (+14 osob) a Budišov nad Budišovkou (+10 osob). Ve zbývajících 29 městech došlo k úbytku obyvatelstva. Absolutně nejvyšší celkový pokles byl evidován ve městě Ostravě (–1 160 osob). Více než 200 osob ubylo také ve městech Havířov (–703 osob), Karviná (–696 osob), Frýdek-Místek (–374 osob) a Nový Jičín (–236 osob).

V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel středního stavu měla nejvyšší nárůst počtu obyvatel města Andělská Hora (+39,1 ‰), Brušperk (+18,9 ‰) a Rychvald (+10,6 %), ve všech případech především zásluhou migračního přírůstku. Naopak nejvyšší relativní pokles zaznamenali ve městě Janov (–31,7 ‰), a to zejména vlivem úbytku obyvatel stěhováním. Dalšími městy, v nichž ubylo relativně nejvíce obyvatel, byly: Jablunkov (–13,3 ‰), Karviná (–13,3 ‰), Fulnek (–11,4 ‰), Bruntál (–10,9 ‰) a Nový Jičín (–10,1 ‰).

Počet obyvatel žijících ve městech se během roku 2019 snížil jak vlivem přirozeného úbytku (–1 607 osob), tak i vlivem úbytku stěhováním (–2 808 osob). Převaha zemřelých nad narozenými charakterizovala 34 měst. Největší převahu zemřelých nad narozenými měla města Ostrava (–384 osob), Havířov (–294 osob) a Karviná (–232 osob). Ve městě Klimkovice byl stejný počet živě narozených jako zemřelých, takže přirozený přírůstek byl nulový. Pouze ve městech Kopřivnice (+26 osoby), Hradec nad Moravicí (+17 osob), Příbor (+11 osob), Odry (+8 osob), Paskov (+4 osoby), Rychvald (+3 osoby) a Brušperk (+1 osoba) se narodilo více osob, než kolik jich zemřelo. V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhla nejvyššího přirozeného přírůstku obyvatel města Hradec nad Moravicí (+3,1 ‰), Příbor (+1,3 ‰) a Kopřivnice (+1,2 %), na opačné straně byla města Vrbno pod Pradědem (–9,0 %), Budišov nad Budišovkou (–7,2 %) a Město Albrechtice (–7,1 %).

Převahou vystěhovalých nad přistěhovalými se vyznačovalo 24 měst. Vlivem migrace ztratila nejvíce obyvatel v absolutním vyjádření města Ostrava (–776 osob), Karviná (–464 osob) a Havířov (–409 osob). Města Vrbno pod Pradědem a Hradec nad Moravicí vykázala stejný počet přistěhovalých a vystěhovalých, tzn., že přírůstek stěhováním byl roven nule. Mezi 16 měst, která získala nové občany díky stěhování, dominovala města Rychvald (+76 osob), Brušperk (+76 osob) a Petřvald (+65 osob). V relativním vyjádření bylo pořadí měst odlišné. Nejvyššího přírůstku obyvatel stěhováním totiž dosáhli ve městech Andělská Hora (+44,7 ‰), Brušperk (+18,7 ‰) a Budišov nad Budišovkou (+10,6 ‰). Naopak města Janov (–24,6 %), Fulnek (–10,1 %) a Jablunkov (–10,0 %) zaznamenala nejvyšší relativní úbytek obyvatel migrací.

Souběh kladné přirozené měny a kladné migrace byl zaznamenán pouze ve městech Brušperk, Odry, Paskov, Příbor a Rychvald.

Pořadí měst podle počtu obyvatel k 31. 12. 2019: první pozici zaujímá krajské sídlo Ostrava (287 968 osob), dále následují statutární města Havířov (71 200 osob), Opava (56 450 osob), Frýdek-Místek (55 557 osob) a Karviná (52 128 osob). Město Janov s 284 osobami se podle stavu ke dni 31. 12. 2019 stalo nejmenším městem Moravskoslezského kraje, dalším malým sídlem je město Andělská Hora se 371 obyvateli.

Pozn.: Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají občanů ČR, cizinců, kteří mají v České republice trvalé bydliště, cizinců třetích zemí s vízy k pobytu nad 90 dnů nebo s povolením k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU s přechodným pobytem a cizinců s přiznaným azylem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2019 jsou předběžné.

 • Demografický vývoj ve městech Moravskoslezského kraje v roce 2019 - komentář
 • Tab. 1 Bilance počtu obyvatel ve městech Moravskoslezského kraje v roce 2019

 • Související informace:
 • Kontakt:
  Taťana Glozygová
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 230
  E-mail: tatana.glozygova@czso.cz