Struktura mezd zaměstnanců v Olomouckém kraji - 2016

 

Výsledky strukturálního šetření mezd zaměstnanců za rok 2016 ukazují růst mezd ve všech krajích České republiky. V Olomouckém kraji dosáhl medián mezd v roce 2016 úrovně 23 165 Kč. Jeho hodnota byla o 5,7 % vyšší než v roce 2015. Zjištěná hodnota mediánu, tj. měsíční hrubé mzdy „prostředního zaměstnance“, byla ve srovnání 14 krajů druhá nejnižší.

  • Struktura mezd zaměstnanců v Olomouckém kraji - komentář
  • Podíly zaměstnanců a hrubé měsíční mzdy podle pohlaví v krajích v roce 2016
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v Olomouckém kraji
  • Průměrné hrubé měsiční mzdy v krajích podle hlavních tříd CZ-ISCO v roce 2016