Stavební povolení v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2018 vydaly místně příslušné stavební úřady v Olomouckém kraji 3 149 stavebních povolení. Meziročně se jejich počet snížil o 2,3 %. Úbytek zapříčinil především nižší počet stavebních povolení na nové bytové budovy. Orientační hodnota všech povolených staveb činila 11,9 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku klesla o 4,4 %.

  • Stavební povolení v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 - komentář
  • Vydaná stavební povolení podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018
  • Graf - Vydaná stavební povolení v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Graf - Průměrná orientační hodnota jednoho stavebního povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (v mil. Kč)
  • Kontakt:
    Ing. Jiří Frelich
    Krajská správa ČSÚ v Olomouci
    tel.: 585 731 527
    e-mail: jiri.frelich@czso.cz