Průměrné mzdy v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

4. 6. 2020

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v podnicích v Olomouckém kraji se v 1. čtvrtletí 2020 zvýšila na 30 469 Kč. Oproti stejnému období loňského roku činil nominální růst 5,2 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se meziročně snížil o 1,6 % na 218,5 tis. osob (přepočtených na plně zaměstnané).

Podle předběžných výsledků za 1. čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Olomouckém kraji na 30 469 Kč. V porovnání s 1. čtvrtletím 2019 se nominálně zvýšila o 5,2 %. I když růst v kraji byl vyšší než republikové zvýšení (5,0 %), zůstává hodnota průměrné mzdy za Olomoucký kraj 4. nejnižší ve srovnání s ostatními kraji. Nižší mzdy byly zjištěny v Karlovarském, Zlínském a Pardubickém kraji. Průměrná mzda v kraji byla o 3,6 tis. Kč nižší než průměrná mzda za republiku (34 077 Kč) a o 12,3 tis. Kč nižší než nejvyšší krajská průměrná mzda, která byla dosažena v Hl. m. Praze (42 760 Kč). Vzhledem ke zvýšení spotřebitelských cen v ČR v 1. čtvrtletí o 3,6 %, reálně se průměrná mzda v kraji zvýšila o 1,5 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané v Olomouckém kraji se v 1. čtvrtletí 2020 meziročně snížil o 1,6 % na 218,5 tis. osob. K poklesu počtu zaměstnanců došlo ve všech krajích s výjimkou kraje Hl. m. Praha. V Olomouckém kraji se počet zaměstnanců snížil o 3,6 tis. osob. V celé republice pak bylo evidováno o 35 tis. zaměstnanců méně než v 1. čtvrtletí 2019.

 

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

 

__________________________

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

  • Průměrné mzdy v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2020 - komentář
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji podle čtvrtletí