Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 3. 2021

 

27. 4. 2021

K 31. 3. 2021 činil podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 4,4 %. Jednalo se o třetí nejvyšší podíl za uplynulých 38 měsíců, tj. od února 2018. Úřad práce ČR registroval na konci letošního března v kraji 18,3 tis. uchazečů, z nichž 17,4 tis. bylo dosažitelných (tj. nemělo žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání). Nabídka volných pracovních míst Úřadu práce ČR obsahovala v Olomouckém kraji 7,4 tis. pozic. Na 1 volné pracovní místo připadalo 2,3 dosažitelného uchazeče.

Podle údajů Úřadu práce ČR dosáhl k 31. 3. 2021 podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 4,4 %. Meziměsíčně došlo k mírnému snížení o 0,1 procentního bodu (p. b.). V meziročním srovnání podíl nezaměstnaných osob v kraji vzrostl o 1,3 p. b. Nejvíce se zvýšil v okresech Přerov (o 1,6 p. b.), Jeseník (o 1,6 p. b.), Olomouc (o 1,3 p. b.) a Šumperk (o 1,2 p. b.). Nejnižší meziroční růst v kraji registroval okres Prostějov (o 0,9 p. b.).

Podíl nezaměstnaných osob v kraji setrval nad republikovým průměrem, který na konci března činil 4,2 %. V mezikrajském pohledu byl 5. nejvyšší v ČR. Vyšší nezaměstnanost byla sledována v kraji Karlovarském, Ústeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském. Nejnižší nezaměstnanost v ČR náležela kraji Pardubickému.

Při meziokresním srovnání podílů nezaměstnaných osob v ČR zaujal okres Prostějov 17. místo (3,1 %), okres Olomouc 45. místo (4,0 %), okres Šumperk 54. místo (4,7 %), okres Přerov 61. místo (5,1 %) a okres Jeseník 74. místo (7,0 %). Nejvyšší podíly nezaměstnaných osob v ČR příslušely okresům Karviná (8,9 %), Most (7,4 %) a Bruntál (7,1 %). Nejnižší podíly náležely okresům Pelhřimov (2,0 %), Rychnov nad Kněžnou (2,0 %) a Mladá Boleslav (2,1 %).

Ve městě Olomouci se podíl nezaměstnaných osob k 31. 3. 2021 meziměsíčně snížil na 4,4 %. V Prostějově stagnoval na úrovni 3,6 % a v Přerově klesl na 6,4 %. Mezi 31 městy Olomouckého kraje byly nejnižší podíly zjištěny v Litovli (2,6 %), Němčicích nad Hanou (2,7 %), Tovačově (3,0 %) a Potštátě (3,0 %). Na opačném pólu pořadí se umístila města Vidnava (11,2 %), Žulová (9,2 %), Javorník (8,9 %) a Hanušovice (8,5 %). V pěti obcích Olomouckého kraje byla na konci letošního března nezaměstnanost nulová (Hruška, Bílsko, Horní Těšice, Radkova Lhota a Oprostovice). Nejvyšší nezaměstnanost příslušela obcím Vikantice (18,4 %), Kopřivná (14,4 %), Branná (13,8 %) a Bílá Voda (13,7 %).

Úřad práce ČR evidoval k 31. 3. 2021 v Olomouckém kraji 18,3 tis. uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 8,9 tis. žen (tj. 48,9 %). Převaha žen mezi nezaměstnanými charakterizovala v rámci kraje pouze Prostějovsko a Přerovsko. Nejvyšší zastoupení žen mezi nezaměstnanými vykázal okres Prostějov (55,9 %), jejich nejnižší podíl naopak charakterizoval okres Jeseník (45,6 %). Z celkového počtu uchazečů bylo 4,6 % absolventů a mladistvých a 14,2 % osob se zdravotním postižením. K 31. 3. 2021 bylo v kraji evidováno 17,4 tis. dosažitelných uchazečů (tj. 95,5 % z celku).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo v Olomouckém kraji 6,1 tis. uchazečů (tj. 33,5 % z celku). Její průměrná měsíční výše činila 7 750 Kč. Celkem 28,2 % uchazečů s přiznanou podporou pobíralo měsíčně do 4,5 tis. Kč, naopak 19,7 % uchazečů mělo nárok na více než 10,5 tis. Kč za měsíc. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Olomouc (8 144 Kč), naopak nejnižší v okrese Jeseník (7 136 Kč).

Ze struktury uchazečů podle délky jejich evidence vyplývá, že do 3 měsíců bylo na konci letošního března evidováno 29,3 % uchazečů (meziročně o 12,6 p. b. méně). S délkou evidence 3 až 6 měsíců bylo registrováno 22,4 % uchazečů (meziročně o 3,1 p. b. méně), 6 až 9 měsíců bylo evidováno 14,6 % uchazečů (meziročně o 4,1 p. b. více) a registrace 9 až 12 měsíců charakterizovala v kraji 7,8 % uchazečů (meziročně o 2,3 p. b. více). Meziroční strukturální proměna se promítla také do podílů uchazečů dlouhodobě umístěných na Úřadu práce. Celkem 17,4 % uchazečů bylo evidováno 12 až 24 měsíců (meziročně o 9,7 p. b. více) a 8,4 % uchazečů bylo registrováno déle než 24 měsíců (meziročně o 0,5 p. b. méně). Průměrná délka evidence uchazeče s ukončenou evidencí činila v kraji 150 dní a byla o 20 dní kratší než v ČR.

Pro Olomoucký kraj bylo k 31. 3. 2021 charakteristické nižší zastoupení uchazečů ve věku do 44 let (51,4 %), které bylo o 1,8 p. b. pod republikovým průměrem. Zvýšený podíl byl naopak zaznamenán především u věkové skupiny 50 až 59 let (26,5 %). To se promítlo do vyššího průměrného věku uchazeče v Olomouckém kraji (43,3 let). Vyšší průměrný věk uchazeče vykázal pouze kraj Moravskoslezský a Zlínský.

Základní vzdělání mělo v kraji 5,0 tis. registrovaných uchazečů (27,6 %, tj. o 1,4 p. b. nad průměrem ČR). Střední odborné vzdělání s výučním listem charakterizovalo 6,7 tis. uchazečů (36,6 %, tj. o 2,2 p. b. nad průměrem ČR) a úplné střední s maturitou (bez vyučení) 2,7 tis. uchazečů (14,9 %, tj. o 1,1 p. b. pod průměrem ČR). Akademický či vědecký titul mělo 1,3 tis. registrovaných uchazečů (7,0 %, tj. o 0,6 p. b. pod průměrem ČR). Podle hlavních tříd zaměstnání převažovali mezi uchazeči pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (6,0 tis., tj. 32,6 %) a pracovníci ve službách a prodeji (4,0 tis., tj. 21,8 %).

Nabídka volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR obsahovala k 31. 3. 2021 v Olomouckém kraji 7,4 tis. míst a byla 4. nejnižší od dubna 2017. V meziměsíčním pohledu se počet volných pracovních míst zvýšil o 0,9 %, meziročně o 23,1 % poklesl. Z celkového úhrnu bylo 22,2 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 7,4 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na trhu práce v Olomouckém kraji převyšovala na konci března 2021 poptávka nad nabídkou. Díky tomu se na jedno volné pracovní místo hlásilo 2,3 dosažitelného uchazeče. Meziměsíčně se zjištěný počet snížil o 0,1 dosažitelného uchazeče, meziročně vzrostl o 1,1 dosažitelného uchazeče. V okrese Jeseník bylo nově evidováno 5,1 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo, v okrese Přerov 3,3, v okrese Šumperk 2,7, v okrese Olomouc 1,9 a v okrese Prostějov 1,4. Republikový průměr činil 0,9 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo.

 

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 3. 2021 - komentář
 • Struktura nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 31. 3. 2021
 • Struktura nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 31. 3. 2021
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob ve vybraných městech Olomouckého kraje
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v krajích ČR k 31. 3. 2021
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v krajích ČR k 31. 3. 2021
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji
 • Graf - Dosažitelní uchazeči podle pohlaví v Olomouckém kraji
 • Graf - Počet dosažitelných uchazečů na jedno volné pracovní místo v Olomouckém kraji a ČR