Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 9. 2020

 

29. 10. 2020

K 30. 9. 2020 činil podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 3,6 %. I přes meziroční zvýšení se jednalo o třetí nejnižší zářijový podíl v historii kraje. Úřad práce ČR registroval v Olomouckém kraji 15,4 tis. uchazečů, z nichž 14,5 tis. bylo dosažitelných (tj. nemělo žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání). Nabídka volných pracovních míst Úřadu práce ČR obsahovala v Olomouckém kraji 7,9 tis. pozic. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,8 dosažitelného uchazeče.


Podle údajů Úřadu práce ČR dosáhl k 30. 9. 2020 podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 3,6 %. Meziměsíčně došlo k poklesu o 0,1 procentního bodu (p. b.), na kterém se podílely všechny okresy kraje. V meziročním srovnání se podíl nezaměstnaných osob v kraji zvýšil o 1,0 p. b. Nejvíce se zvýšil v okresech Přerov (o 1,4 p. b.), Jeseník (o 1,2 p. b.) a Olomouc (o 1,1 p. b.). Nejnižší meziroční růst v kraji registrovaly okresy Prostějov (o 0,6 p. b.) a Šumperk (o 0,7 p. b.).

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji zůstal pátým měsícem v řadě pod republikovým průměrem, který na konci září činil 3,8 %. V mezikrajském pohledu byl 6. nejvyšší v ČR. Vyšší nezaměstnanost byla sledována v kraji Moravskoslezském, Ústeckém, Karlovarském, Jihomoravském a Libereckém. Nejnižší nezaměstnanost v ČR náležela kraji Pardubickému.

Při meziokresním srovnání podílů nezaměstnaných osob v ČR zaujal okres Prostějov 12. místo (2,5 %), okres Olomouc 44. místo (3,5 %), okres Šumperk 51. místo (3,8 %), okres Jeseník 61. místo (4,4 %) a okres Přerov 62. místo (4,5 %). Nejvyšší podíly nezaměstnaných osob v ČR příslušely okresům Karviná (8,1 %), Most (7,0 %) a Ostrava-město (6,7 %). Nejnižší podíly náležely okresům Rychnov nad Kněžnou (1,8 %), Jindřichův Hradec (1,9 %) a Praha-východ (1,9 %).

Ve městě Olomouci se podíl nezaměstnaných osob k 30. 9. 2020 meziměsíčně mírně snížil na 3,9 %. V Prostějově klesl na 3,0 % a v Přerově na 6,0 %. Mezi všemi 31 městy Olomouckého kraje byly nejnižší podíly zjištěny v Litovli (2,2 %), Němčicích nad Hanou (2,2 %) a Kostelci na Hané (2,3 %). Na opačném pólu pořadí se umístila města Žulová (7,2 %), Vidnava (6,9 %) a Javorník (6,5 %). V sedmi obcích Olomouckého kraje byla na konci září letošního roku nezaměstnanost nulová (Bousín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Lhotka, Mutkov, Ochoz a Srbce). Nejvyšší nezaměstnanost příslušela obcím Vikantice (13,2 %), Kopřivná (10,5 %) a Měrovice nad Hanou (10,3 %).

Úřad práce ČR evidoval k 30. 9. 2020 v Olomouckém kraji 15,4 tis. uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 7,8 tis. žen (50,7 %). Převaha žen mezi nezaměstnanými charakterizovala v rámci kraje pouze Prostějovsko a Přerovsko. Nejvyšší zastoupení žen mezi nezaměstnanými vykázal okres Prostějov (56,6 %), jejich nejnižší podíl naopak charakterizoval okresy Jeseník (47,9 %) a Olomouc (47,9 %). Z celkového počtu uchazečů bylo 6,9 % absolventů a mladistvých a 15,3 % osob se zdravotním postižením. K 30. 9. 2020 bylo v kraji evidováno 14,5 tis. dosažitelných uchazečů (tj. 93,7 % z celku). Meziměsíčně sice byl jejich počet o 1,5 % nižší, v meziročním pohledu však o 38,1 % vzrostl.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo v Olomouckém kraji 4,7 tis. uchazečů (tj. 30,4 % z celku). Její průměrná měsíční výše činila 8 050 Kč. Celkem 20,4 % uchazečů s přiznanou podporou pobíralo měsíčně do 4,5 tis. Kč, naopak 19,9 % uchazečů mělo nárok na více než 10,5 tis. Kč za měsíc. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Olomouc (8 350 Kč), naopak nejnižší v okrese Jeseník (7 288 Kč).

Ze struktury uchazečů podle délky jejich evidence vyplývá, že do 3 měsíců bylo na konci letošního září evidováno 37,5 % uchazečů (meziročně o 9,1 p. b. méně). S délkou evidence 3 až 6 měsíců bylo registrováno 18,8 % uchazečů (meziročně o 0,9 p. b. více), 6 až 9 měsíců bylo evidováno 15,4 % uchazečů (meziročně o 5,9 p. b. více) a registrace 9 až 12 měsíců charakterizovala v kraji 8,9 % uchazečů (meziročně o 2,9 p. b. více). Výrazná meziroční proměna se promítla také do podílů uchazečů dlouhodobě umístěných na Úřadu práce. Celkem 11,2 % uchazečů bylo evidováno 12 až 24 měsíců (meziročně o 3,7 p. b. více) a 8,2 % uchazečů bylo registrováno déle než 24 měsíců (meziročně o 4,2 p. b. méně). Průměrná délka evidence uchazeče s ukončenou evidencí činila v kraji 163 dní a byla o 10 dní kratší než v ČR.

Pro Olomoucký kraj bylo k 30. 9. 2020 charakteristické nižší zastoupení uchazečů ve věku do 39 let (42,8 %), které bylo o 1,6 p. b. pod republikovým průměrem. Zvýšený podíl byl naopak zaznamenán především u věkové skupiny 55 až 59 let (14,1 %). To se promítlo do vyššího průměrného věku uchazeče v Olomouckém kraji (42,3 let), který byl třetí nejvyšší v ČR.

Základní vzdělání mělo v kraji 4,1 tis. registrovaných uchazečů (26,7 %, tj. meziročně o 0,7 p. b. méně). Střední odborné vzdělání s výučním listem charakterizovalo 5,3 tis. uchazečů (34,0 %, tj. meziročně o 0,6 p. b. více) a úplné střední s maturitou (bez vyučení) 2,5 tis. uchazečů (16,2 %, tj. meziročně stejně). Akademický či vědecký titul mělo 1,3 tis. registrovaných uchazečů (8,3 %, tj. meziročně o 0,1 p. b. méně). Podle hlavních tříd zaměstnání převažovali mezi uchazeči pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (4,8 tis., tj. 31,1 %) a pracovníci ve službách a prodeji (3,4 tis., tj. 22,2 %).

Nabídka volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR obsahovala k 30. 9. 2020 v Olomouckém kraji 7,9 tis. míst a byla třetí nejnižší od května 2017. V meziměsíčním pohledu se počet volných pracovních míst snížil o 1,7 %, meziročně o 22,8 %. Z celkového úhrnu bylo 24,9 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 6,7 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na trhu práce v Olomouckém kraji převyšovala na konci září poptávka nad nabídkou. Díky tomu se na jedno volné pracovní místo hlásilo 1,8 dosažitelného uchazeče. Meziměsíčně sice zjištěný počet stagnoval, meziročně však o 0,8 dosažitelného uchazeče vzrostl. V okrese Přerov bylo nově evidováno 2,8 dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní místo, v okrese Jeseník 2,8, v okrese Šumperk 2,2, v okrese Olomouc 1,6 a v okrese Prostějov 1,1. Republikový průměr činil 0,8 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo.

 

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 9. 2020 - komentář
 • Struktura nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 30. 9. 2020
 • Struktura nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 30. 9. 2020
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob ve vybraných městech Olomouckého kraje
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v krajích ČR k 30. 9. 2020
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v krajích ČR k 30. 9. 2020
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji
 • Graf - Dosažitelní uchazeči podle pohlaví v Olomouckém kraji
 • Graf - Počet dosažitelných uchazečů na jedno volné pracovní místo v Olomouckém kraji a ČR