Ekonomický vývoj Olomouckého kraje v roce 2017

 

Hrubý domácí produkt Olomouckého kraje vzrostl v roce 2017 na 236,6 mld. Kč. Jednalo se o nejvyšší hodnotu v historii kraje. V přepočtu na 1 obyvatele dosáhl hrubý domácí produkt hodnoty 373,7 tis. Kč. Po krajích Karlovarském, Ústeckém a Libereckém byl čtvrtý nejnižší v České republice. Hrubý domácí produkt Olomouckého kraje přepočtený na 1 obyvatele se zvýšil na 78,4 % průměru České republiky. Ve standardu kupní síly byl na úrovni 70,2 % průměru EU 28.

  • Ekonomický vývoj Olomouckého kraje v roce 2017 - komentář
  • Hrubý domácí produkt na obyvatele podle krajů v letech 2006 až 2017
  • Hrubá přidaná hodnota, hrubý domácí produkt a čistý disponibilní důchod domácností v Olomouckém kraji v letech 2006 až 2017
  • Hrubá přidaná hodnota, hrubý domácí produkt a čistý disponibilní důchod domácností podle krajů v roce 2017
  • Kartogram - Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2013 až 2017
  • Graf - Meziroční změna HDP, objemové indexy
  • Graf - Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v letech 2000 a 2017