Demografický vývoj ve městech Olomouckého kraje v roce 2019

 

24. 3. 2019

Ve 30 městech Olomouckého kraje žilo na konci roku 2019 celkem 353 383 osob. Podíl městského obyvatelstva klesl na 55,9 % a byl nejnižší od vzniku Olomouckého kraje. V průběhu roku 2019 ubylo ve městech 1 014 osob. Příčinou tohoto poklesu byl jak úbytek obyvatel přirozenou měnou, tak záporné migrační saldo.

Na konci roku 2019 žilo podle předběžných výsledků bilance obyvatel ve městech Olomouckého kraje 353 383 obyvatel. Jejich počet byl nejnižší v historii kraje. V průběhu loňského roku došlo k poklesu počtu obyvatel o 1 014 osob, který byl druhý nejvyšší za uplynulých 6 let. Zatímco v roce 2000 činil podíl městského obyvatelstva v kraji 58,4 %, v roce 2019 se snížil na 55,9 %.

V 7 městech se počet obyvatel zvýšil, a to konkrétně ve městech Olomouc (+140 osob), Velká Bystřice (+109 osob), Mohelnice (+45 osob), Potštát (+10 osob), Plumlov (+7 osob), Štíty a Tovačov (v obou případech po jedné osobě). Ve městě Konici se stav na začátku a konci roku nezměnil. Ve zbývajících 22 městech došlo k úbytku obyvatelstva. Absolutně nejvyšší celkový pokles byl evidován ve městě Přerově (-315 osob). Více než 100 osob ubylo také ve městech Zábřeh (-133 osob), Šumperk (-121 osob) a Jeseník (-111 osob).

V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel středního stavu mělo nejvyšší nárůst počtu obyvatel město Velká Bystřice (+31,7 osob na 1 000 obyvatel středního stavu), a to především zásluhou migračního přírůstku. Naopak nejvyšší relativní pokles byl v Hanušovicích (-20,8 osob na 1 000 obyvatel středního stavu).

Počet obyvatel žijících ve městech se během roku 2019 snížil díky zápornému přirozenému přírůstku (-477 osob) i díky zápornému přírůstku stěhováním (-537 osob). Převaha zemřelých nad narozenými charakterizovala 25 měst. Největší převahu zemřelých nad narozenými měla města Přerov (-155 osob) a Prostějov (-99 osob). Pouze ve městech Olomouc (+98 osob), Mohelnice (+7 osob), Štíty (+2 osoby), Staré Město a Velká Bystřice (shodně +1 osoba) se narodilo více osob, než kolik jich zemřelo.

Převaha vystěhovalých nad přistěhovalými vyznačovala 20 měst. Vlivem migrace ztratila nejvíce obyvatel v absolutním vyjádření města Přerov (-160 osob), Zábřeh (-108 osob) a Jeseník (-71 osob). Mezi 10 městy, která získala nové občany díky stěhování, patřila města Velká Bystřice (+108 osob), Prostějov (+70 osob), Olomouc (+42 osob), Mohelnice (+38 osob), Plumlov (+17 osob), Potštát (+15 osob), Loštice (+8 osob), Tovačov (+7 osob), Javorník (+5 osob) a Konice (+3 osoby).

Souběh kladné přirozené měny a kladné migrace byl zaznamenán pouze v Olomouci, Velké Bystřici a Mohelnici.

Pořadí měst podle počtu obyvatel se meziročně téměř nezměnilo. První pozici zaujímá krajské sídlo Olomouc (100 663 osob). Za ním následují statutární města Prostějov (43 651 osob) a Přerov (42 871 osob) a město Šumperk (25 836 osob). Jedinou změnou v pořadí měst byla výměna pozic u města Úsova a Potštátu. Město Úsov (1 166 osob) se podle stavu ke dni 31. 12. 2019 stalo nejmenším městem Olomouckého kraje.

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva.

 

 

Kontakt:
Joanna Pozdíšková
Oddělení informačních služeb
E-mail: joanna.pozdiskova@czso.cz

 

 

Poznámky:

Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají občanů ČR, cizinců, kteří mají v České republice trvalé bydliště, cizinců třetích zemí s vízy k pobytu nad 90 dnů nebo s povolením k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU s přechodným pobytem a cizinců s přiznaným azylem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2019 jsou předběžné.

 

  • Demografický vývoj ve městech Olomouckého kraje v roce 2019 - komentář
  • Bilance počtu obyvatel ve městech Olomouckého kraje v roce 2019
  • Graf - Pohyb obyvatel ve městech Olomouckého kraje v roce 2019